Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Familiens møte

Marthinussen, Nina Endret:18.02.2019 10:50

​Familiens møte er et tilbud til familier i Rana, som opplever uro eller bekymring for sine barn.  Alle kan henvende seg; familier, barnehage/skole, hjelpetjenester osv., men det er alltid en forutsetning at familien selv opplever utfordringer og at de samtykker til/ønsker dette.  Dette er et lavterskeltilbud, med intensjon om lett tilgjengelighet, og det er ikke behov for henvisning til møtet.  Møtet kan være tilstrekkelig hjelp i seg selv, eller det kan være en inngangsport til hjelpetjenester i tråd med familiens ønsker.

Familiens møte er et samarbeid mellom kommune, PPT og spesialisthelsetjenesten v/Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Familien selv inviterer med seg inn i møte personer/hjelpere de ønsker og tenker kan være med å belyse eller støtte. Familiens møte representerer en holdning og en arbeidsform.  Det representerer en holdning om at familien er den som best kjenner sine egne utfordringer, og er de som best kan beskrive dem, uten å preges av hjelpeapparatets forforståelse.  Familiens møte representerer en arbeidsform, der familien får møte flere aktører fra hjelpeapparatet, og som representerer sentrale bidragsytere i det lokale barne- og familiearbeidet.

Intensjonen med Familiens møte er å bidra til at familier finner frem til egne ressurser og muligheter, styrke brukerinnflytelse, gi tidlig og presis hjelp, redusere ventetid og forenkle kontakten med hjelpeapparatet, samt fremme samhandling.  En slik tilnærming vil styrke familiens tro på egne ressurser og bidra til å skape motivasjon for endring.  Dette samsvarer med intensjoner i Samhandlingsreformen om økte krav til og bevissthet om samarbeid og samtidighet, tidlig i alder og/eller symptomutvikling.

Vi har faste møter en dag i uka.

Ved behov for ytterligere informasjon, eller ønske om å delta i Familiens møte, ta kontakt med Kirsten Ellingbø, klinisk familieterapeut på tlf 75 14 66 00 el 900 63 030, eller Susann Rødseth, klinisk familieterapeut, på tlf 75 14 66 00. 

Mailadresse:  kirsten.ellingbo@rana.kommune.no og susann.rodseth@rana.kommune.no

Mer informasjon finner du her

Opprettet: 20.04.2017 15:12