Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Rana kommune

Velkommen til Rana kommune


 

 

1Nyheter og kunngjøringerhttps://www.rana.kommune.no/nyheter/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/nyheter/Sider/side.aspxSelfYes<p>Frister&#160; &#160; Høringer&#160;&#160; &#160;Nyheter&#160;&#160;&#160; Offentlig ettersyn&#160;&#160; Pressemeldinger&#160;&#160; Sosiale medier</p>30.10.2018 11:25:20
2Selvbetjening / Kontakt osshttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/selvbetjening/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/selvbetjening/Sider/side.aspxSelfYes<p>Beredskap&#160; &#160; Foreningsregister&#160; &#160; Gebyrer&#160;&#160;&#160; Kart&#160;&#160; &#160;Ledige stillinger&#160;&#160; Postlister&#160;&#160; Profilhåndbok&#160;&#160; &#160;Skjema&#160;&#160;&#160; &#160; Vakttelefoner </p>23.09.2019 06:28:30
3Barn, familie og skolehttps://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/Sider/side.aspx, /barn_familie_skole/Sider/side.aspxSelfYes<p>Barnehage&#160; &#160; Barnevern&#160; &#160;&#160;Familietjenesten&#160; &#160; &#160; Helsesykepleier&#160;Jordmor&#160;&#160;Logopedtjenesten&#160;&#160;PPT&#160; &#160;SFO&#160;&#160;Skole&#160; Skolerute&#160; SLT&#160;&#160;Trygg oppvekst&#160; Voksenopplæring&#160;&#160;<br></p>20.08.2019 11:09:47
4Kultur, idrett og fritidhttps://www.rana.kommune.no/Kultur_idrett_fritid/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/Kultur_idrett_fritid/Sider/side.aspxSelfYes<p>Moheia Bad/fritidspark&#160;&#160; Kino&#160;&#160; Bibliotek&#160;&#160; Kulturskole&#160;&#160; Idrett&#160;&#160; Fritidsavdeling&#160;&#160; Friluftsliv&#160;&#160; Priser&#160;&#160; Tur/skiløyper&#160;&#160; Tilskuddsmidler</p>30.10.2018 11:25:34
5Helse og sosialhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Sider/Helse_sosial_og_omsorg.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Sider/Helse_sosial_og_omsorg.aspxSelfYes<p>Fastlege&#160;&#160; Flyktninger&#160;&#160; Folkehelse&#160;&#160; Funksjonshemmede&#160;&#160; Fysioterapi&#160;&#160; Krisesenter&#160; Legevakt&#160; &#160;Psykisk helse&#160; &#160;Rehabilitering&#160;&#160; Rus&#160; Økonomisk hjelp</p>30.10.2018 11:39:08
6Omsorghttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/omsorgstjenester/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/omsorgstjenester/Sider/side.aspxSelfYes<p>Omsorgskontor/tildelingskontor&#160;&#160; Botilbud&#160;&#160; Demensteam&#160;&#160; Helsetjenester i hjemmet&#160;&#160; Hjelp i hjemmet&#160;&#160; Kreftomsorg&#160;&#160;&#160; Møteplasser&#160;&#160; Sykehjem&#160;</p>30.10.2018 11:31:11
7Bolig og eiendomhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/Sider/side.aspxSelfYes<p>Botilbud&#160;&#160; Bostøtte&#160;&#160; Byggesak&#160;&#160; Drikkevann&#160;&#160; Gravemelding&#160;&#160; Kart&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Planbestemmelser&#160;&#160; Reguleringsplaner&#160;&#160; Situasjonskart&#160;&#160; Startlån&#160;&#160;&#160; Vannmåler</p>11.06.2019 08:09:22
8Brann og feiinghttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/brann_og_redning/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/brann_og_redning/Sider/side.aspxSelfYes<p>Nød alarmering 110&#160;&#160; &#160;&#160;Akutt forurensning&#160;&#160; Beredskap&#160;&#160; Branntilsyn&#160;&#160; Feiing og tilsyn&#160;&#160; Kurs og kompetanse&#160;&#160; Restverdiredning,</p>30.10.2018 11:37:44
9Vei og trafikkhttps://www.rana.kommune.no/vei_og_trafikk/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/vei_og_trafikk/Sider/side.aspxSelfYes<p>Gravemelding&#160;&#160; Motorferdsel i utmark&#160;&#160;&#160; Parkering&#160;&#160;&#160; Tilskudd private veier&#160;&#160; Trafikksikkerhet&#160;&#160; Veivedlikehold</p>30.10.2018 11:40:27
10Natur, miljø og avfallhttps://www.rana.kommune.no/natur_og_miljo/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/natur_og_miljo/Sider/side.aspxSelfYes<p>Forurensning&#160;&#160; Klima&#160;&#160; &#160;Motorferdsel i utmark&#160;&#160; Ranfjorden&#160;&#160; &#160;Ranelva HAF&#160;&#160; Renovasjon</p>30.10.2018 11:45:31
11Skatt og kommunale kravhttps://www.rana.kommune.no/skatt_og_kommunalekrav/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/skatt_og_kommunalekrav/Sider/side.aspxSelfYes<p>e-faktura/ Autogiro&#160;&#160; Eiendomsskatt&#160;&#160; <br>Endring av skattekort/kontonummer&#160;</p>18.12.2019 11:50:23
12Næring, Jordbruk, skogbruk, utmarkhttps://www.rana.kommune.no/naering/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/naering/Sider/side.aspxSelfYes<p>Bevillinger&#160;&#160; Erstatning&#160;&#160; &#160;Jakt/fiske&#160;&#160; Jegerprøven&#160;&#160;&#160; Konsesjon&#160;&#160;&#160; Kraft Næringsutvikling&#160;&#160;&#160; Skogfond&#160;&#160;&#160; Snarefangst&#160;&#160; &#160;Tilskudd&#160;&#160;&#160;Viltpåkjørsel</p>30.10.2018 12:03:21

Politikk og administrasjon

 

 

7Politisk representasjon,<br> Møteplan og saksdokumenterhttps://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:08:34
8Postlister og arkivhttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/Post_arkiv/Sider/Offentlige-postlister.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/Post_arkiv/Sider/Offentlige-postlister.aspxSelfYes27.03.2018 08:45:44
2Fakta om Ranahttps://www.rana.kommune.no/servicetorget/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/servicetorget/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:07:44
4Jobb i Rana kommunehttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/jobbiranakommune/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/jobbiranakommune/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:08:14
3Innkjøp, Priser og gebyrer<br>Organisasjon Beredskaphttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:07:54
9Profilhåndbokhttps://issuu.com/rana_kommunikasjon/docs/profilh_ndbok_ranakommune2019, https://issuu.com/rana_kommunikasjon/docs/profilh_ndbok_ranakommune2019SelfYes06.01.2020 06:27:02
6Valg <br>Møter på nett - Innbyggerinitiativhttps://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspxSelfYes13.08.2019 08:02:53
1Enheter og ansattehttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/enheter/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/enheter/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:07:35
5Planer, budsjett og regnskaphttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/planer_budsjett_regnskap/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/planer_budsjett_regnskap/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:08:26