Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Rana kommune

Velkommen til Rana kommune

 

    Informasjon om korona                   Flytte til/move to Rana     

 

 

1Nyheter og kunngjøringerhttps://www.rana.kommune.no/nyheter/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/nyheter/Sider/side.aspxSelfYes<p>Frister&#160; &#160; Høringer&#160;&#160; &#160;Nyheter&#160;&#160;&#160; Offentlig ettersyn&#160;&#160; Pressemeldinger&#160;&#160; Sosiale medier</p>30.10.2018 11:25:20
2Selvbetjening / Kontakt osshttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/selvbetjening/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/selvbetjening/Sider/side.aspxSelfYes<p>Beredskap&#160; &#160; Foreningsregister&#160; &#160; Gebyrer&#160;&#160;&#160; Kart&#160;&#160; &#160;Ledige stillinger&#160;&#160; Postlister&#160;&#160; Profilhåndbok&#160;&#160; &#160;Skjema&#160;&#160;&#160; &#160; Vakttelefoner </p>23.09.2019 06:28:30
3Barn, familie og skolehttps://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/Sider/side.aspx, /barn_familie_skole/Sider/side.aspxSelfYes<p>Barnehage&#160; &#160; Barnevern&#160; &#160;&#160;Familietjenesten&#160; &#160; &#160; Helsesykepleier&#160;Jordmor&#160;&#160;Logopedtjenesten&#160;&#160;PPT&#160; &#160;SFO&#160;&#160;Skole&#160; Skolerute&#160; SLT&#160;&#160;Trygg oppvekst&#160; Voksenopplæring&#160;&#160;<br></p>20.08.2019 11:09:47
4Kultur, idrett og fritidhttps://www.rana.kommune.no/Kultur_idrett_fritid/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/Kultur_idrett_fritid/Sider/side.aspxSelfYes<p>Moheia Bad/fritidspark&#160;&#160; Kino&#160;&#160; Bibliotek&#160;&#160; Kulturskole&#160;&#160; Idrett&#160;&#160; Fritidsavdeling&#160;&#160; Friluftsliv&#160;&#160; Priser&#160;&#160; Tur/skiløyper&#160;&#160; Tilskuddsmidler</p>30.10.2018 11:25:34
5Helse og sosialhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Sider/Helse_sosial_og_omsorg.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Sider/Helse_sosial_og_omsorg.aspxSelfYes<p>Fastlege&#160;&#160; Flyktninger&#160;&#160; Folkehelse&#160;&#160; Funksjonshemmede&#160;&#160; Fysioterapi&#160;&#160; Krisesenter&#160; Legevakt&#160; &#160;Psykisk helse&#160; &#160;Rehabilitering&#160;&#160; Rus&#160; Økonomisk hjelp</p>30.10.2018 11:39:08
6Omsorghttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/omsorgstjenester/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/omsorgstjenester/Sider/side.aspxSelfYes<p>Omsorgskontor/tildelingskontor&#160;&#160; Botilbud&#160;&#160; Demensteam&#160;&#160; Helsetjenester i hjemmet&#160;&#160; Hjelp i hjemmet&#160;&#160; Kreftomsorg&#160;&#160;&#160; Møteplasser&#160;&#160; Sykehjem&#160;</p>30.10.2018 11:31:11
7Bolig og eiendomhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/Sider/side.aspxSelfYes<p>Botilbud&#160;&#160; Bostøtte&#160;&#160; Byggesak&#160;&#160; Drikkevann&#160;&#160; Gravemelding&#160;&#160; Kart&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Planbestemmelser&#160;&#160; Reguleringsplaner&#160;&#160; Situasjonskart&#160;&#160; Startlån&#160;&#160;&#160; Vannmåler</p>11.06.2019 08:09:22
8Brann og feiinghttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/brann_og_redning/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/brann_og_redning/Sider/side.aspxSelfYes<p>Nød alarmering 110&#160;&#160; &#160;&#160;Akutt forurensning&#160;&#160; Beredskap&#160;&#160; Branntilsyn&#160;&#160; Feiing og tilsyn&#160;&#160; Kurs og kompetanse&#160;&#160; Restverdiredning,</p>30.10.2018 11:37:44
9Vei og trafikkhttps://www.rana.kommune.no/vei_og_trafikk/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/vei_og_trafikk/Sider/side.aspxSelfYes<p>Gravemelding&#160;&#160; Motorferdsel i utmark&#160;&#160;&#160; Parkering&#160;&#160;&#160; Tilskudd private veier&#160;&#160; Trafikksikkerhet&#160;&#160; Veivedlikehold</p>30.10.2018 11:40:27
10Natur, miljø og avfallhttps://www.rana.kommune.no/natur_og_miljo/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/natur_og_miljo/Sider/side.aspxSelfYes<p>Forurensning&#160;&#160; Klima&#160;&#160; &#160;Motorferdsel i utmark&#160;&#160; Ranfjorden&#160;&#160; &#160;Ranelva HAF&#160;&#160; Renovasjon</p>30.10.2018 11:45:31
11Skatt og kommunale kravhttps://www.rana.kommune.no/skatt_og_kommunalekrav/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/skatt_og_kommunalekrav/Sider/side.aspxSelfYes<p>e-faktura/ Autogiro&#160;&#160; Eiendomsskatt&#160;&#160; <br>Endring av skattekort/kontonummer&#160;</p>18.12.2019 11:50:23
12Næring, Jordbruk, skogbruk, utmarkhttps://www.rana.kommune.no/naering/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/naering/Sider/side.aspxSelfYes<p>Utvikle Rana,&#160;Næringsutvikling,&#160; Kraft,&#160;Bevillinger,&#160;Erstatning,&#160; Jakt/fiske,&#160;Jegerprøven,&#160;Konsesjon,&#160;Skogfond,&#160;Snarefangst,&#160;Tilskudd,&#160;Viltpåkjørsel,<br></p>28.06.2021 07:33:45

Politikk og administrasjon

 

 

7Politisk representasjon,<br> Møteplan og saksdokumenterhttps://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:08:34
8Postlister og arkivhttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/Post_arkiv/Sider/Offentlige-postlister.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/Post_arkiv/Sider/Offentlige-postlister.aspxSelfYes27.03.2018 08:45:44
2Fakta om Ranahttps://www.rana.kommune.no/servicetorget/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/servicetorget/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:07:44
4Jobb i Rana kommunehttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/jobbiranakommune/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/jobbiranakommune/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:08:14
3Innkjøp, Priser og gebyrer<br>Organisasjon Beredskaphttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:07:54
9Profilhåndbokhttps://issuu.com/rana_kommunikasjon/docs/profilh_ndbok_ranakommune2019, https://issuu.com/rana_kommunikasjon/docs/profilh_ndbok_ranakommune2019SelfYes06.01.2020 06:27:02
6Valg <br>Møter på nett - Innbyggerinitiativhttps://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspxSelfYes13.08.2019 08:02:53
1Enheter og ansattehttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/enheter/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/enheter/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:07:35
5Planer, budsjett og regnskaphttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/planer_budsjett_regnskap/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/planer_budsjett_regnskap/Sider/side.aspxSelfYes13.05.2019 10:08:26