Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Rana kommune

Velkommen til Rana kommune


 

 

1Nyheter og kunngjøringerhttps://www.rana.kommune.no/nyheter/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/nyheter/Sider/side.aspxSelfYes<p>Nyheter, Høringer, Frister, Offentlig ettersyn, Pressemeldinger, Sosiale medier</p>20.03.2018 08:05:07
2Selvbetjening / Kontakt osshttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/selvbetjening/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/selvbetjening/Sider/side.aspxSelfYes<p>Tjenestebeskrivelser,&#160;Postlister, Skjema, Kart, Profilhåndbok, Ledige stillinger, Gebyrer, Vakttelefoner, Beredskap</p>07.05.2018 06:34:40
3Barn, familie og skolehttps://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/Sider/side.aspx, /barn_familie_skole/Sider/side.aspxSelfYes<p>Barnehage, Skole, SFO, Skolerute, Barnevern, PPT, Helsesøster, SLT, Trygg oppvekst, Jordmor,&#160;Familietjenesten, Voksenopplæring</p>20.03.2018 09:30:26
4Kultur, idrett og fritidhttps://www.rana.kommune.no/Kultur_idrett_fritid/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/Kultur_idrett_fritid/Sider/side.aspxSelfYes<p>Moheia Bad/fritidspark, Kino, Bibliotek, Kulturskole, Fritidsavdeling, Friluftsliv, Park og idrett, Priser, Tur/skiløyper,&#160;Tilskuddsmidler</p>21.03.2018 12:00:43
5Helse og sosialhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Sider/Helse_sosial_og_omsorg.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Sider/Helse_sosial_og_omsorg.aspxSelfYes<p>Legevakt, Fastlege, Fysioterapi, Psykisk helse, Rus, Folkehelse, Økonomisk hjelp, Flyktninger, Krisesenter, Funksjonshemmede, Rehabilitering</p>21.03.2018 12:00:24
6Omsorghttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/omsorgstjenester/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/omsorgstjenester/Sider/side.aspxSelfYes<p>Omsorgskontor/tildelingskontor, Helsetjenester i hjemmet, Botilbud, Sykehjem, Demensteam, Kreftomsorg,&#160;Møteplasser, Hjelp i hjemmet</p>21.03.2018 12:01:32
7Bolig og eiendomhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/Sider/side.aspxSelfYes<p>Drikkevann, Gravemelding, Vannmåler, Kart, Byggesak, Situasjonskart, Planbestemmelser, Boliger, Reguleringsplaner, Bostøtte, Startlån </p>21.03.2018 12:01:53
8Brann og feiinghttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/brann_og_redning/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/brann_og_redning/Sider/side.aspxSelfYes<p>Nød alarmering 110, Branntilsyn, Feiing og tilsyn, Kurs og kompetanse, Beredskap, Restverdiredning, Akutt forurensning</p>05.04.2018 07:17:14
9Vei og trafikkhttps://www.rana.kommune.no/vei_og_trafikk/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/vei_og_trafikk/Sider/side.aspxSelfYes<p>Tilskudd private veier, Trafikksikkerhet, Veivedlikehold,&#160; Parkering, Gravemelding, Motorferdsel i utmark</p>19.09.2018 12:16:45
10Natur, miljø og avfallhttps://www.rana.kommune.no/natur_og_miljo/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/natur_og_miljo/Sider/side.aspxSelfYes<p>Forurensning, Klima, Motorferdsel i utmark, Ranfjorden, Ranelva, HAF, Renovasjon</p>12.12.2017 12:15:52
11Skatt og kommunale kravhttps://www.rana.kommune.no/skatt_og_kommunalekrav/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/skatt_og_kommunalekrav/Sider/side.aspxSelfYes<p>Skatte/MVA-attest, e-faktura/Autogiro, A-ordningen, Endring av skattekort/kontonr. Arbeidsgiverkontroll, Eiendomsskatt</p>12.12.2017 12:15:54
12Næring, Jordbruk, skogbruk, utmarkhttps://www.rana.kommune.no/naering/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/naering/Sider/side.aspxSelfYes<p>Bevillinger, Konsesjon, Tilskudd, Erstatning, Skogfond,&#160;Jakt/fiske,&#160;Jegerprøven, Viltpåkjørsel, Snarefangst, Næringsutvikling, Kraft</p>04.04.2018 10:06:44

Politikk og administrasjon

 

 

1Politisk representasjon,<br> Møteplan og saksdokumenterhttps://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspxSelfYes26.04.2018 11:46:31
8Postlister og arkivhttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/Post_arkiv/Sider/Offentlige-postlister.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/Post_arkiv/Sider/Offentlige-postlister.aspxSelfYes27.03.2018 08:45:44
5Fakta om Ranahttps://www.rana.kommune.no/servicetorget/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/servicetorget/Sider/side.aspxSelfYes21.03.2018 11:40:44
2Jobb i Rana kommunehttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/jobbiranakommune/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/jobbiranakommune/Sider/side.aspxSelfYes21.03.2018 11:44:36
7Innkjøp, Priser og gebyrer<br>Beredskaphttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/Sider/side.aspxSelfYes26.03.2018 08:14:12
3Politiske møter på nett <br>Innbyggerinitiativ, Valghttps://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/politikk/Sider/side.aspxSelfYes21.03.2018 11:40:39
6Enheter og ansattehttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/enheter/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/enheter/Sider/side.aspxSelfYes26.03.2018 08:10:38
4Planer, budsjett og regnskaphttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/planer_budsjett_regnskap/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/planer_budsjett_regnskap/Sider/side.aspxSelfYes26.03.2018 08:14:05
9Profilhåndbokhttp://profil.rana.kommune.no/, http://profil.rana.kommune.no/SelfYes27.03.2018 06:17:43

Bunnlinje grå-Rana-kommune.gif