Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilsynsvarsel tematilsyn

Kvitnes, Bjørn Endret:10.07.2017 11:03

Dersom du har mottatt en SMS med varsel om tilsyn med fyringsanlegg, vil denne siden gi utdypende informasjon til dette varselet.

Varselet er knyttet opp til en eiendom du eier og/eller din bostedsadresse.

  • Dersom din folkeregistrerte bostedsadresse ikke stemmer med din faktiske bostedsadresse, kan det være at du mottar varsel for en annen adresse enn der du bor.
  • På grunn av praktiske begrensninger i vårt meldingssystem, inneholder ikke varselet nøyaktig adresse. Dersom du eier flere eiendommer i samme område, kan det være uklart hvilken adresse varselet gjelder. Varselet vil også gå til folkeregistrerte beboere på den aktuelle eiendommen.

Tilsyn med fyringsanlegg

I medhold av Forskrift om brannforebygging § 17, andre ledd, vil Feietjenesten i Rana foreta tilsyn med fyringsanlegg på deres eiendom/bostedsadresse.

  • Dette tilsynet vil gjelde den spesifikke del av fyringsanlegget som er oppgitt i SMS varselet.

Tidspunkt

Dag og dato går fram av mottatte SMS.

Tilsyn vil vanligvis foregå mellom kl 08.30 og 13.30.

Ta kontakt direkte med feieren dersom du har behov for en nærmere timeavtale, eller dersom du ønsker å bli kontaktet i forkant av tilsynet. Henvendelse om timeavtale bør gjøres dagen før tilsynet.

Henvendelser om tilsynet

Telefon nr. til feieren er oppgitt i mottatte SMS.

Henvendelser om tilsynet kan også rettes til Feierinspektøren:

E-post: bjorn.kvitnes@rana.kommune.no
Tlf: 75 14 58 05
Kontoradresse: Myraveien 2, 8622 Mo i Rana

Feierinspektørens telefon er ikke betjent når han er ute av kontoret og det anbefales derfor å benytte e-post.

Husk å få med opplysninger om hvilken adresse henvendelsen gjelder.​

Endre dag for tilsynet

Dersom tilsyn ikke kan utføres til varslet tid, er det mulig å avtale ny tid. Avtaler utenom planlagt rute legges fortrinnsvis til fredager.

Dersom du ønsker å avtale en ny dag for tilsyn kan feierinspektøren ordne dette.

Forberedelse til tilsynet

Dersom tilsynet gjelder del av fyringsanlegg innvendig i bolig må huseier eller representant for huseier være til stede. Det bør være noen til stede, også der tilsynet utelukkende foregår ute på eiendommen. Der andre en huseier bebor eiendommen, kan det være naturlig at denne er representant for huseier.

Vi ber om at følgende er gjort klart før tilsynet:

  • God atkomst til den del av fyringsanlegget tilsynet gjelder. Dette omfatter også adkomst til og på tak, der dette er nødvendig.
  • Finn gjerne fram eventuell relevant dokumentasjon for den del av fyringsanlegget tilsynet gjelder.

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet vil ta for seg den del av fyringsanlegget som fremgår av SMS varselet. Tilsynet kan også omfatte andre deler av fyringsanlegg og adkomst for feiing, i det omfang dette blir tatt opp under befaringen.

Se vår Internettside om tilsyn med fyringsanlegg for generell informasjon om tilsyn med fyringsanlegg.

                                               
 

Opprettet: 10.07.2017 09:58