Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Spillemidler

spsetup Endret:25.10.2016 10:33

sagbakken%20stadionStatlige tilskuddsmidler (spillemidler)

 

Frister for å søke på spillemidler.

 
- tilskudd til ordinære anlegg: 1. september.
- til nærmiljøanlegg: 1. september.
- Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være klar i god tid før søknad innleveres.
 
Søknadsskjema og retningslinjer for tilskuddene, finner du på http://www.idrettsanlegg.no
 
Kontakt:
RANA KOMMUNE
Park, idrett og friluftsliv
Pål Homnes
tlf. 75 14 53 27/952 54 424
epost: pal.homnes@rana.kommune.no

 

​Momskompensasjon - idrettsanlegg

 

Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

Søknadsfristen i 2016 var 1. mars.

Følgende tre krav må være oppfylt for at en kan få tildelt midler fra ordningen:

  • Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010
  • Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.
  • Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorattest må foreligge. Det er det samme regnskapet og den samme revisorattest som skal ligge til grunn for søknaden som en benytter i forbindelse med utbetaling av spillemidler.

Fullstendig regelverk for ordningen ligger her

Det søkes elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no og fanen søknads- og regnskapsskjema.

I tillegg til selve søknadsskjemaet må det leveres to vedlegg:

  • Regnskapsskjema
  • Revisorrapport

 ‭(Skjult)‬ Kontaktpersoner

Start med å konfigurere webdelen.
Opprettet: 13.05.2013 17:08