Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Tilskuddsmidler

spsetup Endret:17.02.2014 07:30

Generelt om tilskuddsordningenes formålSkillevollen

 

Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet for dette er en politisk vilje til å støtte det frivillige arbeidet som foregår i organisasjonene, i forhold til kultur, idrett og friluftsliv.

Hjørnesteinene er kultur, idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser, der formålet er å tilrettelegge for barn og ungdom på en slik måte at de opplever stimulering, mestring, kameratskap og idrettsglede. Kommunens tilskuddsordninger forsøker å støtte opp under dette arbeidet.

Dette innebærer at samtlige organisasjoner hjemmehørende i Rana kommune i utgangspunktet er stønadsberettiget. Gjennom kommunens tilskuddsordninger ønsker man å stimulere til vekst og utvikling, men også å kunne imøtekomme de driftsmessige utfordringene i de ulike organisasjonene.

I vår kommune er det et mangfold av ulike aktiviteter og arrangementer, der tilskuddsordningene skal kunne gi bidrag til det allmenne, men også til det spesielle. Vi ønsker å bidra til større utvikling og ivaretakelse av de ulike tilbudene som organisasjonene yter til barn og ungdom, derfor bør disse prioriteres ved tildeling av tilskudd. Det er likevel viktig å kunne bidra til større utvikling i innen kultur, idrett og friluftsliv, for funksjonshemmede, eldre og innvandrere. Den alminnelige ranværings deltakelse og engasjement i organisasjonene er derfor av avgjørende betydning for at alle skal kunne velge i et mangfold av aktivitetstilbud.

 

Opprettet: 10.04.2013 13:10