Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Teater

Osmo, Marit Endret:09.07.2021 12:44

Portrett%20Ida%20Elise

 Lærer: Ida Elise Jørgensen

 

Teater 1
Teater og dramalek (6-8 år) 

Barna vil lære dramaleker og hvordan vi improviserer. Vi øver på et aktivt og sosialt fellesskap hvor vi forsøker å skape en felles lokal identitet. Elevene skal lære å presentere enkle roller og sceniske situasjoner i små spill. Det vil bli lagt opp til enkle visninger.
1 time og 30 min. i uka.
Tirsdager kl. 16.15 - 17.45 i Kammersalen.

Teater 2
Teater og improvisasjon (9-11 år) 
Elevne lærer dramaleker og improvisasjon. Vi øver på et aktivt og sosialt fellesskap, hvor vi forsøker å skape en felles lokal identitet. Elevene skal lære å presentere enkle roller og sceniske situasjoner i små spill. Det vil bli lagt opp til enkle visninger og produksjoner.
1 time og 45 min. i uka.
Tirsdager kl. 18.00 - 19.45 i Kammersalen.

 
Teater 3
Teater og produksjon (12-14 år)

Vi arbeider med kroppen som skuespillerens verktøy, ensemblearbeid og improvisasjon. Elevene skal jobbe med tekst og manus som knyttes til konseptutvikling og produksjonsarbeid. Vi skal også se en teaterforestilling sammen og snakke om det vi har sett.
2 timer i uka
Mandager 16.15 - 18.15 i Kammersalen.


Musikkteater/musical
(13-20 år)

Dette tilbudet vil ikke være aktivt skoleåret 2020/ 2021.
Tilbudet vil være delt mellom teater og sang. Noen øvelser vil være reine sang øvelser, mens andre reine teaterøvelser.
Teater:
Vi arbeider med stemme- og kroppsutrykk med innlevelse og integritet. Elevene skal få jobbe med karaktereutvikling, sceniske utrykk, tekst og rom. De skal også få ta aktiv del i utviklinga av musikkteateret.
Sang:
Innholdet i undervisninga skal bidra til å utvikle håndverksmessig og kunstnerisk kvalitet, selvstendighet og samspillsevne. Undervisning og veiledning er tilpasset den enkelte elev og foregår individuelt, i grupper og i ulike ensembler.

2 timer og 15 min. i uka.
Mandager 18.30 - 20.45 i Kammersalen.        Sjekk egen hjemmeside.

-------0--------

Det viktigste for oss er å skape en trygg og god atmosfære oss imellom, og etablere gruppen som et team. Dette gjør vi gjennom bruk av mange praktiske øvelser: lek, avspenning, konsentrasjon, samarbeid og tillit. Videre vil vi utvikle din evne til å uttrykke deg som skuespiller gjennom bevegelse, rytme, stemmebruk, pust, fantasi og improvisasjon. Opplæringen vil ledes av teaterinstruktøren(e), men vil også i stor grad være preget av aktiv deltagelse av hver enkelt elev.

Undervisningen vil foregå på Ytteren skole og i Kammersalen. Undervisningen kan også forekomme i andre lokaler. Kulturskolen forventer at eleven møter forberedt og med egnet tøy til undervisning. Er det delt ut manus e.l. skal dette tas med fra gang til gang.

NB! Ukesøvinger kan bli byttet i helgeøvinger. Dette vil skje i samarbeid med hjemmet.

Hvert år feirer kulturskolen i Rana kulturskoleuka. Tradisjonelt deltar RaKuBa-gruppene på denne markeringen, men på ulikt nivå.

Opprettet: 15.05.2013 14:38