Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Undervisningsbestemmelser ved Rana kulturskole per 01.01.2019

Osmo, Marit Endret:08.03.2019 10:43

1. SØKNAD

Søknaden fylles ut elektronisk. Vi prioriterer opptak etter søkerdato, men ved sammensetting av grupper vurderes også alder. Hovedopptak foretas ved skolestart hver høst.

I særskilte tilfeller kan vi prioritere opptak ut fra andre kriterier.

Eleven kan beholde plassen til den blir oppsagt. Re-registrering for alle elever skjer hver vår.

 

2. UTMELDING

Utmelding må skje skriftlig til kulturskolens administrasjon, enten via innlogging i Speedadmin med sitt brukernavn, eller pr. e-post: rana.kulturskole@rana.kommune.no

Permisjon kan innvilges etter søknad. Eleven vil få plassen tilbake med en gang det blir en ledig elevplass. Det vil bli gitt permisjon i opp til to semester. Etter dette vil elevene automatisk bli satt på ventelista.

Etter 2 undervisningsuker i semesteret vil det bli fakturert halv semesteravgift, og etter 3 undervisningsuker vil semesteret bli fakturert i sin helhet.

Ved mislighold i form av utelatt innbetaling av elevavgift, blir elevplassen oppsagt og brev om oppsigelse kommer i posten.

Når elever er ferdig med videregående skole blir de automatisk utmeldt av Kulturskola. Særskilte tilfeller kan søke om videre undervisning.

 

3. UNDERVISNINGSTID

Elevene få skriftlig beskjed ved oppstart.
Undervisningen følger egen undervisningsplan, med individuelle planer for hver enkelt lærer. Elevopptredener, samspill og prosjekt er en del av undervisningsopplegget og kommer i tillegg til den ordinære undervisningen.

Flytting av undervisningstimer kan forekomme, og avtales da mellom læer/elev.

Elevene plikter å gi beskjed dersom han/hun er forhindret fra å møte til time, på tlf. 75 14 55 30, eller helst direkte til lærer.

Ved 3 ukers fravær uten å ha tatt kontakt med kulturskolen, vil eleven miste sin plass. Det vil bli fakturert for elevplass dersom det ikke er meldt skriftlig fra foresatte om grunn.

 

4. ELEVAVGIFT PER SEMESTER

I henhold til kommunestyrets vedtak gjelder følgende satser f.o.m. 1.1.2019.

Høstsemesteret har 11 uker og vårsemesteret har 15 uker.

Billedkunst og teater har 30 undervisningsuker i året.

Alle elever har krav på samspill. Elevopptredener kommer i tillegg.

Individuell undervisning:

Kr 1840 - 30 minutter individuell undervisning per semester + visuell kunst og teater.

Kr 2760 - 45 minutter individuell undervisning per semester

Kr 3680 - 60 minutter individuell undervisning per semester

Kr 1840 - 2 elever sammen = 45 minutter, 3 elever sammen = 60 minutter

Gruppeundervisning:

Billedkunst og teater kr 1840 per semester.
Musikklek og band kr 1600 per semester.
Musikalkor kr 920 per semester. Gratis for elever som har andre tilbud i kulturskolen.
Gitarkurs kr 1400 per semester.
Musikkteater 13-19 år kr 1840 per semester.
Halv elevplass for de som har andre tilbud i kulturskolen.

Noen gruppetilbud vil ha andre takster.

Øvrige avgifter:

Avgift for instrumentleie per semester kr 385

Materialkostnader for billedkunst per semester kr 450

Elever som har avtale med lærer om undervisning utenfor kulturskolens lokaler må betale kr 250 i reiseutgifter per semester. For sentrumsnære lokaler kr 150.

Det gis 25 % søskenmoderasjon. Dersom barna har forskjellig elevavgift gis det moderasjon av den minste avgiften. Voksne omfattes ikke av moderasjonsreglene.

Det gis ikke reduksjon i elevavgift på grunn av elevens sykdom eller egen avlysning av timen. Læreren er ikke pliktig til å gi slike timer igjen.

Dersom kulturskolen må avlyse mer enn 2 undervisningstimer i et semester på grunn av lærers sykdom, gis det reduksjon i avgiften, eller timene kan tas igjen.

 

 

​​
Opprettet: 10.06.2013 10:59