Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Undervisningsbestemmelser Rana kulturskole pr. 10.08.2018

Osmo, Marit Endret:17.09.2018 13:21

    1. SØKNAD

 • Søknaden fylles ut elektronisk. Vi prioriterer opptak etter søkerdato, men ved sammensetting av grupper vurderes også alder. Hovedopptak foretas ved skolestart hver høst.

 • I særskilte tilfeller kan vi prioritere opptak ut fra andre kriterier.

 • Eleven kan beholde plassen til den blir oppsagt. Re-registrering for alle elever skjer hver vår. 

   2. UTMELDING

 • Utmelding må skje skriftlig til kulturskolens administrasjon, enten via innlogging i Speedadmin med sitt brukernavn, eller pr. e-post: rana.kulturskole@rana.kommune.no

 • Permisjon kan innvilges etter søknad. Eleven vil få plassen tilbake med en gang det blir en ledig elevplass. Det vil bli gitt permisjon i opp til to semester. Etter dette vil elevene automatisk bli satt på ventelista.

 • Etter 2 undervisningsuker i semesteret vil det bli fakturert halv semesteravgift, og etter 3 undervisningsuker vil semesteret bli fakturert i sin helhet.

 • Ved mislighold i form av utelatt innbetaling av elevavgift, blir elevplassen oppsagt og brev om oppsigelse kommer i posten.    

 • Når elever er ferdig med videregående skole blir de automatisk utmeldt av Kulturskola. Særskilte tilfeller kan søke om videre undervisning.

   3. UNDERVISNINGSTID

 • Elevene får skriftlig beskjed ved oppstart.

 • Undervisningen følger egen undervisningsplan, med individuelle planer for hver enkelt lærer. Elevopptredener, samspill og prosjekt er en del av undervisningsopplegget og kommer i tillegg til den ordinære undervisningen.

 • Flytting av undervisningstimer kan forekomme, og avtales da mellom lærer/elev.

 • Elevene plikter å gi beskjed dersom han/hun er forhindret fra å møte til time, på tlf. 75 14 55 30, eller helst direkte til lærer.

 • Ved 3 ukers fravær uten å ha tatt kontakt med kulturskolen, vil eleven miste sin plass. Det vil bli fakturert for elevplass dersom det ikke er meldt skriftlig fra foresatte om grunn.

  4. ELEVAVGIFT pr. SEMESTER
  I henhold til kommunestyrets vedtak gjelder følgende satser f.o.m. 1.1.2017.
  Høstsemesteret har 11 uker og vårsemesteret har 15 uker.
  Billedkunst og teater har 30 undervisningsuker i året.
  Alle elever har krav på samspill. Elevopptredener kommer i tillegg.

  Kr. 1.640,-  30 minutter individuell undervisning pr. semester + Billedkunst og Teater.     
  Kr. 2.460,-  45 minutter individuell undervisning pr. semester
  Kr. 3.280-  60 minutter individuell undervisning pr. semester                  
  Kr. 1.640,-  2 elever sammen = 45 minutter, 3 elever sammen = 60 minutter

  Gruppeundervisning musikk:
  Kr. 1.500,- pr. semester i band, vokalgruppe 8-12 år og pianogruppe.
  Gitarkurs: 1.300,-
  Noen gruppetilbud vil ha andre takster.

   Øvrige avgifter:

 • Avgift for instrumentleie pr. semester kr. 375,-

 • Materialkostnader for billedkunst pr. semester kr. 400,-

 • Elever som har avtale med lærer om undervisning utenfor Kulturskolens lokaler må betale kr. 250,- i reiseutgifter pr. semester. For sentrumsnære lokaler kr. 150,-

 • Det gis 25 % søskenmoderasjon. Dersom barna har forskjellig elevavgift gis det moderasjon av den minste avgiften. Voksne omfattes ikke av moderasjonsreglene.

 • Det gis ikke reduksjon i elevavgift på grunn av elevens sykdom eller egen avlysning av timen. Læreren er ikke pliktig til å gi slike timer igjen.

 • Dersom kulturskolen må avlyse mer enn 2 undervisningstimer i et semester på grunn av lærers sykdom, gis det reduksjon i avgiften, eller timene kan tas igjen.

​​
Opprettet: 10.06.2013 10:59