Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Undervisningsbestemmelser ved Rana kulturskole per 01.05.2019

Osmo, Marit Endret:27.01.2020 13:27

1. SØKNAD

 • Søknaden fylles ut elektronisk.
 • Søknadsfrist for kommende skoleår er 1. juni.
 • Hovedopptak foretas ved skolestart hver høst. Vi har flere fag hvor ventelistene er rimelig korte, og noen fag hvor en må beregne litt ventetid før en får tilbud om undervisning.
 • Vi prioriterer opptak etter søkerdato, men ved sammensetting av grupper vurderes også alder.
 • I særskilte tilfeller kan vi prioritere opptak ut fra andre kriterier.
 • Eleven kan beholde plassen til den blir oppsagt. Re-registrering for alle elever skjer hver vår.

2. UTMELDING

 • Utmelding må skje skriftlig til kulturskolens administrasjon, enten via innlogging i Speedadmin med sitt brukernavn, eller pr. e-post: rana.kulturskole@rana.kommune.no
 • 15. mai er utmeldingsfrist for høstsemesteret.
 • 1. desember er utmeldingsfrist for vårsemesteret.
 • Permisjon kan innvilges etter søknad. Eleven vil få plassen tilbake med en gang det blir en ledig elevplass. Det vil bli gitt permisjon i opp til to semester. Etter dette vil elevene automatisk bli satt på ventelista.
 • Etter 2 undervisningsuker i semesteret vil det bli fakturert halv semesteravgift, og etter 3 undervisningsuker vil semesteret bli fakturert i sin helhet.
 • Ved mislighold i form av utelatt innbetaling av elevavgift, blir elevplassen oppsagt og brev om oppsigelse kommer i posten.           
 • Når elever er ferdig med videregående skole blir de automatisk utmeldt av Kulturskola. Særskilte tilfeller kan søke om videre undervisning.

3. UNDERVISNINGSTID

 • Elevene får skriftlig beskjed ved oppstart.
 • Undervisningen følger egen undervisningsplan, med individuelle planer for hver enkelt lærer. Elevopptredener, samspill og prosjekt er en del av undervisningsopplegget og kommer i tillegg til den ordinære undervisningen.
 • Flytting av undervisningstimer kan forekomme, og avtales da mellom lærer/elev.
 • Elevene plikter å gi beskjed dersom han/hun er forhindret fra å møte til time, på tlf. 75 14 55 30, eller helst direkte til lærer.
 • Ved 3 ukers fravær uten å ha tatt kontakt med kulturskolen, vil eleven miste sin plass. Det vil bli fakturert for elevplass dersom det ikke er meldt skriftlig fra foresatte om grunn.

 

4. ELEVAVGIFT PER SEMESTER
I henhold til kommunestyrets vedtak gjelder følgende satser f.o.m. 1.1.2019.

Høstsemesteret har 11 uker og vårsemesteret har 15 uker.
Billedkunst og teater har 30 undervisningsuker i året.
Alle elever har krav på samspill. Elevopptredener kommer i tillegg.

Individuell undervisning:

 • Kr 1840 - 30 minutter individuell undervisning per semester + visuell kunst og teater. 
 • Kr 2760 - 45 minutter individuell undervisning per semester
 • Kr 3680 - 60 minutter individuell undervisning per semester              
 • Kr 1840 - 2 elever sammen = 45 minutter, 3 elever sammen = 60 minutter

Gruppeundervisning:

 • Billedkunst og teater kr 1840 per semester.
 • Musikklek og band kr 1600 per semester.
 • Musikalkor kr 920 per semester. Gratis for elever som har andre tilbud i kulturskolen.
 • Gitarkurs kr 1400 per semester.
 • Musikkteater 13-19 år kr 1840 per semester. Halv elevplass for de som har andre tilbud i kulturskolen.

Noen gruppetilbud vil ha andre takster.

Øvrige avgifter:

 • Avgift for instrumentleie per semester kr 385
 • Materialkostnader for billedkunst per semester kr 450
 • Elever som har avtale med lærer om undervisning utenfor kulturskolens lokaler må betale kr 250 i reiseutgifter per semester. For sentrumsnære lokaler kr 150.
 • Det gis 25 % søskenmoderasjon. Dersom barna har forskjellig elevavgift gis det moderasjon av den minste avgiften. Voksne omfattes ikke av moderasjonsreglene.
 • Det gis ikke reduksjon i elevavgift på grunn av elevens sykdom eller egen avlysning av timen. Læreren er ikke pliktig til å gi slike timer igjen.
 • Dersom kulturskolen må avlyse mer enn 2 undervisningstimer i et semester på grunn av lærers sykdom, gis det reduksjon i avgiften, eller timene kan tas igjen.
​​
Opprettet: 10.06.2013 10:59