Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Undervisningsbestemmelser ved Rana kulturskole per 22.08.2019

Osmo, Marit Endret:17.09.2020 14:01

1. SØKNAD. 

 • Søknadsfrist for kommende skoleår er 1. juni.

 • Hovedopptak foretas ved skolestart hver høst.

 • Ventetid på enkelte fag må påregnes.

 • Vi prioriterer opptak etter søkerdato, men ved sammensetting av grupper vurderes også alder. 

 • I særskilte tilfeller kan vi prioritere opptak ut fra andre kriterier. .

 

2. UTMELDING/ PERMISJON/ OPPSIGELSE

 • Utmelding via Speedadmin eller per e-post til: rana.kulturskole@rana.kommune.no

 • 15. mai er utmeldingsfrist for høstsemesteret.

 • 1. desember er utmeldingsfrist for vårsemesteret.

 • Permisjon kan innvilges etter søknad per e-post til rana.kulturskole@rana.kommune.no. Det kan bli gitt permisjon i inntil to semester.

 • Foresatte må varsle kulturskolen når de ønsker oppstart av undervisning. Eleven vil få plassen tilbake så snart det blir en ledig elevplass. Etter permisjon i to semester vil elevene automatisk bli satt på ventelista.

 • Melder du deg ut 2 uker etter oppstart av semesteret må du betale halv semesteravgift, og etter 3 uker må du betale hel semesteravgift.

 • Betaler du ikke semesteravgiften innen fristen kan eleven miste plassen.

 • Når elever er ferdig med videregående skole blir de automatisk utmeldt. Eleven kan søke om videre undervisning. 

 

3. UNDERVISNINGSTID

 • Høstsemesteret har 11 uker og vårsemesteret har 15 uker med unntak av visuell kunst og teater som har 30 uker i skoleåret. Elevene får skriftlig beskjed ved oppstart.

 • Undervisningen følger egen undervisningsplan, med individuelle planer for hver enkelt lærer.

 • Elevopptredener, samspill og prosjekt (2,5 uker) er en del av undervisningsopplegget og kommer i tillegg til den ordinære undervisningen.

 • Flytting av undervisningstimer kan forekomme, og avtales mellom lærer og elev. 

 • Elevene plikter å gi beskjed dersom han/ hun er forhindret fra å møte til time,  på telefon 75 14 55 30, eller helst direkte til lærer.

 • Ved 3 ukers fravær uten å ha tatt kontakt med kulturskolen, vil eleven miste sin plass. Det vil bli fakturert for hel semesteravgift. 

 

4. ELEVAVGIFT PER SEMESTER
I henhold til kommunestyrets vedtak gjelder følgende satser f.o.m. 1.1.2019. 

Individuell undervisning:

 • Kr 1840 - 30 minutter individuell undervisning per semester 

 • Kr 2760 - 45 minutter individuell undervisning per semester 

 • Kr 3680 - 60 minutter individuell undervisning per semester 

 • Kr 1840 - 2 elever sammen = 45 minutter, 3 elever sammen = 60 minutter 

 • Kr 2100 - 30 minutter individuell undervisning per semester for voksne over 20 år Voksne elever må regne med å miste elevplassen om det er yngre elever som ønsker plass 

 
Gruppeundervisning:

 • Billedkunst og teater kr 1840 per semester, kr. 2100 per semester for elever over 20 år.

 • Band kr 1600 per semester. 

 • Musikalkor kr 920 per semester. Gratis for elever som har andre tilbud i kulturskolen.

 • Gitarkurs kr 1400 per semester.

 • Musikkteater 13-19 år kr 1840 per semester. Halv elevplass for de som har andre tilbud i kulturskolen. 

 • Kulturlek kr. 600 pr semester 

 • Noen gruppetilbud vil ha andre takster. 

 

Øvrige avgifter:

 • Avgift for instrumentleie per semester kr 385

 • Materialkostnader for billedkunst per semester kr 450

 • Elever som har avtale med lærer om undervisning utenfor kulturskolens lokaler må betale kr 250 i reiseutgifter per semester. For sentrumsnære lokaler kr 150. 

 

Moderasjoner: 

 • Det gis 25 % søskenmoderasjon. Dersom barna har forskjellig elevavgift gis det moderasjon av den minste avgiften. Voksne omfattes ikke av moderasjonsreglene.

 • Det gis ikke reduksjon i elevavgift på grunn av elevens sykdom eller egen avlysning av timen. Læreren er ikke pliktig til å gi slike timer igjen.

 • Dersom kulturskolen må avlyse mer enn 2 undervisningstimer i et semester på grunn av lærers sykdom, gis det reduksjon i avgiften, eller timene kan tas igjen. 

 

 Eleven kan beholde plassen til den blir oppsagt. Re-registrering for alle elever skjer hver vår.  

 

​​
Opprettet: 10.06.2013 10:59