Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Virksomhetsplan

Osmo, Marit Endret:28.09.2016 14:09

Virksomhetsplan 2016 Rana kulturskole

 

Tre hovedområder

A.    Undervise barn og unge i kunstfag til en rimelig egenandel for brukerne.
B.     Være et lokalt ressurssenter med dirigent-, instruktør- og musikertjenester til lag og foreninger og det øvrige kulturlivet generelt.
C.     Distriktsmusikergruppa KammeRana skal gi barn, unge, voksne og eldre mulighet til musikkopplevelser av høy kvalitet – lokalt og regionalt.

 

Øvrige planer/aktiviteter for virksomheten

A.    Undervisning

 • Elevkonserter/opptredener og framvisninger gjennom hele skoleåret

 • Kulturskoleuka (uke 14)

 • Samspill/workshops/masterclass/div. samarbeidsprosjekter for elevene

   

B.     Lokalt ressurssenter

 • Dirigent- og instruktørtjenester for lag og foreninger

 • Den kulturelle skolesekken – lokal DKS produksjon i 2. trinn i grunnskolen.

 • Barnehagekoret – samarbeid med barnehagene i Rana 

   

C.    Distriktsmusikertjenesten

 • Utarbeide aktivitetsplan hvert semester med utgangspunkt i timeressurser og budsjett.

 • Være synlig i det lokale kulturlivet med utstrakt samarbeid med lokale og regionale kulturaktører

 • DKS – musikkverksted 5.trinn

 • Fire spaserstokk-turnéer i Rana og omegn

 • Internasjonalt strykeorkester – samarbeid med vennskapsby støttet av Barenstsekreteriatet

 • Være utøvende forbilder for barn og unge

 
Nye arbeidsmål 2016

 • Implementering av ny rammeplan – første fase.

 • Utvikle nye tilbud innen Grunn- og fordypningsprogrammet fra høst 2016

 • Begynne arbeid med lokale fagplaner

 • Øke elevantallet gjennom nye tilbud og organisering av undervisning.

 • Aspirantopplæring korps/rekruttering – forbedre og fornye samarbeidsformer og metoder

 • Administrere Den kulturelle spaserstokken i Rana Kommune

 • Verne om distriktsmusikerordningen – jobbe politisk opp mot budsjettprosess i fylket

 • Befeste kulturskolens nye Storband som samspillarena.

 • Synliggjøre virksomhet enda bedre. Presse, sosiale medier, hjemmeside o.l.

Opprettet: 15.05.2013 11:35