Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Kultur, idrett og fritid

Rolv Dørums Minnefond

​​​Stipend kan tildeles musikkelever som viser særlige evner og/eller talent.
Stipendet skal brukes til musikkutdanning/opplæring.   

plakat 


Hvordan søke
Stipend kan søkes både av eleven selv og av læreren på kulturskolen.
Søknaden må begrunnes og det må følge med lydopptak.
Søknad og lydopptak leveres Rana kulturskole innen 15. desember hvert år.
Elever som skal søke selv må være fylt 13 år.

Tildeling av stipend
En fagjury fra Rana kulturskole behandler søknadene, og innstiller hvem som skal få stipend.
Oppvekstutvalget i Rana kommune behandler innstillingen i løpet av april.

Utdeling av stipend
Tildelingsarrangementet er knyttet til den årlige "Kulturskoleuka".
Stipendmottakere forbereder et stykke som de skal spille ved utdelingen, og spiller også på Gruben Sykehjem som del av mottaket.
Ta kontakt med læreren din/eller administrasjonen på kulturskolen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp og veiledning.

Søknad sendes til:
Rana Kulturskole
Rådhusalleen 7
Postboks 173
8601 Mo i Rana
E-post:
rana.kulturskole@rana.kommune.no

Lydopptak kan leveres som egen link til lydfil pr. mail, eller som CD vedlagt søknaden.