Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Serviceerklæring

Osmo, Marit Endret:09.07.2021 09:03

Rana kulturskole sin serviceerklæring

 

Rana kulturskoles hovedmålsetting

"Vi ønsker at våre elever skal få

gode opplevelser tilknyttet det

å uttrykke seg kunstnerisk

alene og sammen med andre".

 

Dette kan du forvente av Rana kulturskole

• Vi skal behandle våre elever med stor respekt.

• Alle opplysninger/ informasjon skal behandles med høy etisk standard.

• Kulturskolen har høyt kvalifiserte lærere med allsidig kompetanse.

• Som instrumentalelev får du undervisning 26 uker i året, 11 uker høstsemesteret og 15 uker i vårsemesteret. 
   Visuell kunst og teater har henholdsvis 28 og 30 undervisningsuker i året. 
   Elevopptredener, samspill og prosjekt er en del av undervisningsopplegget og kommer i tillegg til den 
   ordinære undervisningen.

• Våre lærere skal opptre som rådgivere og veiledere i spørsmål om instrumentvalg og eventuelt skifte av opplæringstilbud.
   Dine synspunkter på vårt arbeid og dine krav til tilbudet skal bli hørt og ivaretatt.
   Om foreldre har behov for samtale med lærer er det bare å ta kontakt.

• Vi skal informere både elev og foresatte om elevens utvikling, framgang, trivsel, frammøte og arbeidsinnsats.
      - å veilede, motivere og utvikle eleven
      - å orientere eleven, foresatte og eventuelt grunnskolelærere om elevens utvikling
      - å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere egen undervisningspraksis

 

Dette forventer vi av foresatte

• At de orienterer om barn som har særskilte behov, problemer eller spesielle ferdigheter de ønsker å utvikle.

• At de oppmuntrer og støtter barna, og legger forholdene til rette for daglig øving hjemme.

• At dere etter avtale med læreren - kjøper noter  og nødvendig utstyr.

• At de overholder frister for innmelding, utmelding og betaling av regninger.

• At de melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen.

 

Dette forventer vi av eleven

• At eleven møter presis til undervisningen.

• At alle noter er med, og at instrumentet er i god stand.

• At eleven øver jevnlig for å utvikle egne ferdigheter.

Opprettet: 15.05.2013 10:59