Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Varsel om nye satser ved Rana kulturskole fra 2019

Osmo, Marit Endret:07.01.2019 11:16
Saksofongruppe%20H

Forslaget til prisøkning for 2019 sluttbehandles av kommunestyret 11. desember 2018.
Med forbehold om kommunestyrets vedtak om økning vil følgende satser gjelder fra 1. januar 2019:

       Individuell undervisning:

 • Elevkontingent for et semester (halvår):
  30 minutter undervisning kr 1840
  45 minutter undervisning kr 2760
  60 minutter undervisning kr 3680
  2 elever sammen = 45 minutter, kr 1840 per semester
  3 elever sammen = 60 minutter, kr 1840 per semester

  Gruppeundervisning:
 • Billedkunst og teater kr 1840 per semester.
 • Musikklek og band kr 1600 per semester.
 • Musikalkor kr 920 per semester. Gratis for elever som har andre tilbud i kulturskolen.
 • Gitarkurs kr 1400 per semester.
 • Musikkteater 13-19 år kr 1840 per semester. Halv elevplass for de som har andre tilbud i kulturskolen.
 • Noen gruppetilbud vil ha andre takster.
 • Materialkostnad billedkunst kr 450 per semester.
 • Instrumentleie kr 385 per semester.
 • Kjøreavgift kr 250 per semester for de elever som har undervisning utenfor kulturskolens lokaler. For sentrumsnære lokaler kr 150.
 • Det gis 25% søskenmoderasjon. Dersom barna har forskjellig elevavgift gis det moderasjon av den minste undervisningssatsen. Voksne omfattes ikke av moderasjonsreglene.

  Dirigenttjeneste:
 • Voksne lag og foreninger: 80 % av lønnsutgifter inkludert sosiale kostnader (feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon),
  tilsvarende den stillingsstørrelse de faktisk meldte timer utgjør av dirigentens årsverk.
 • Lag og foreninger med hovedsakelig barn og ungdom som medlemmer: 65 % av totale lønnsutgifter.
 • Reiseutgifter i forbindelse med lagets aktivitet (øvelser, seminar, konsert) vil bli belastet det enkelte lag ved slutten av semesteret.

  Undervisning/prosjekt i grunnskoler/barnehager:
 • 100% av lønnsutgifter inkludert sosiale kostnader (feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon),
  tilsvarende den stillingsstørrelse de faktisk meldte timer utgjør av medarbeiders årsverk

  Kontakt oss på telefon 75 14 55 30, eller per e-post:
  rana.kulturskole@rana.kommune.no
Opprettet: 04.12.2018 11:12