Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om nye satser ved Rana kulturskole fra 2019

  Endret:06.12.2018 15:39
Saksofongruppe%20H

Forslaget til prisøkning for 2019 sluttbehandles av kommunestyret 11. desember 2018.
Med forbehold om kommunestyrets vedtak om økning vil følgende satser gjelder fra 1. januar 2019:

       Individuell undervisning:

 • Elevkontingent for et semester (halvår):
  30 minutter undervisning kr 1840
  45 minutter undervisning kr 2760
  60 minutter undervisning kr 3680
  2 elever sammen = 45 minutter, kr 1840 per semester
  3 elever sammen = 60 minutter, kr 1840 per semester

  Gruppeundervisning:
 • Billedkunst og teater kr 1840 per semester.
 • Musikklek og band kr 1600 per semester.
 • Musikalkor kr 920 per semester. Gratis for elever som har andre tilbud i kulturskolen.
 • Gitarkurs kr 1400 per semester.
 • Musikkteater 13-19 år kr 1840 per semester. Halv elevplass for de som har andre tilbud i kulturskolen.
 • Noen gruppetilbud vil ha andre takster.
 • Materialkostnad billedkunst kr 450 per semester.
 • Instrumentleie kr 385 per semester.
 • Kjøreavgift kr 250 per semester for de elever som har undervisning utenfor kulturskolens lokaler. For sentrumsnære lokaler kr 150.
 • Det gis 25% søskenmoderasjon. Dersom barna har forskjellig elevavgift gis det moderasjon av den minste undervisningssatsen. Voksne omfattes ikke av moderasjonsreglene.

  Dirigenttjeneste:
 • Voksne lag og foreninger: 80 % av lønnsutgifter inkludert sosiale kostnader (feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon),
  tilsvarende den stillingsstørrelse de faktisk meldte timer utgjør av dirigentens årsverk.
 • Lag og foreninger med hovedsakelig barn og ungdom som medlemmer: 65 % av totale lønnsutgifter.
 • Reiseutgifter i forbindelse med lagets aktivitet (øvelser, seminar, konsert) vil bli belastet det enkelte lag ved slutten av semesteret.

  Undervisning/prosjekt i grunnskoler/barnehager:
 • 100% av lønnsutgifter inkludert sosiale kostnader (feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon),
  tilsvarende den stillingsstørrelse de faktisk meldte timer utgjør av medarbeiders årsverk

  Kontakt oss på telefon 75 14 55 30, eller per e-post:
  rana.kulturskole@rana.kommune.no
Opprettet: 04.12.2018 11:12