Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Musikklek, nytt tilbud til barn på førstetrinnet

  Endret:09.06.2016 08:12

​Liker du å synge, leke og bevege deg til musikk?

Synes du det er spennende med rytmeinstrumenter?

Ønsker du å få musikkens elementer "inn i kroppen" før du begynner å spille et instrument?

Går du i 1.klasse dette skoleåret? 

​Hva innebærer musikklek?

Frosk

​Gjennom lek, bevegelse, sang og rytmelek får barna øvd opp en fysisk/motorisk forståelse for de grunnleggende elementene i musikk. Vi arbeider med puls, rytme, melodi, tempo, harmoni, dynamikk og form. Gjennom bevegelse og dans får barna en dypere erfaring og forståelse for puls, tempo og rytme. Ved å bruke sangstemmen vil elevene øke bevisstheten omkring melodilinjen. Vi vil øve oss på å lytte, både gjennom lek og ved å spille sammen på enkle instrumenter. Det vil bli mye rytmeøving med både kroppen i lek og med rytmeinstrumenter. Vi opptrer av og til for foreldre og søsken for å få scenevane, og for at foreldre skal få se hva vi har gjort i timene. Den erfaring deltakerne vil få i løpet av kurset vil gi en naturlig start for etter hvert gå søke seg videre på et spesifikt instrument på kulturskolen.

Tromme

​Musikklek: 

 •  lar barna få oppleve glede med musikk

 • utvikler kreativitet, fantasi og uttrykksevne

 • trener grov- og finmotorikk

 • trener øye-hand-koordinasjon

 • stimulerer språkutvikling

 • utvikler evnen til å lytte

 • stimulerer samarbeidsevne

 • styrker selvfølelsen

 

​Innhold i musikklek: 

 • De musikalske grunnelementene; puls, rytme, melodi, tempo, harmoni, dynamikk og form, er utgangspunkt for musikleken

 • Lek og bevegelse og dans

 • Sang, sangleker

 • Rim og regler

 • Enkle instrumenter og rytmeinstrumenter

xylofon

 

Undervisningen er 45 minutter i uka, med 28 undervisningstimer i skoleåret. Gruppestørrelsen er på maksimalt 10-12 elever og ledes av to pedagoger. Tilbudet gjelder for ett år.

Alle som får plass vil få beskjed om de har fått plass innen utgangen av august. Vi kan dessverre ikke garantere at alle som søker vil få plass.

Spørsmål?

 Ta kontakt med kulturskolen, tlf. 75 14 55 30 rana.kulturskole@rana.kommune.no

Søk om plass:

Søknad om plass skjer elektronisk her.

Opprettet: 27.05.2016 10:02