Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        

Tilskuddsmidler

  Endret:17.02.2014 07:27

Formålet med ordningen.

Rana kommune gir tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Bakgrunnen for dette er en politisk vilje til å støtte det frivillige kulturarbeidet. Dette arbeidet er en vesentlig del av kommunens kulturliv. På mange måter selve bærebjelken i hele kulturlivet og i folks hverdagsliv.

Tilskuddsordningene forsøker å støtte opp under dette arbeidet. Det betyr at alle organisasjoner i Rana kommune i utgangspunktet har rett til stønad. Tilskuddet skal stimulere til vekst og utvikling. Det skal også imøtekomme utfordringene organisasjonene har når det gjelder drift.

Organisasjonslivet i kommunen er mangfoldig. Ordningen skal støtte det allmenne, men også det spesielle. Kulturutvalget ønsker å bidra til større utvikling og ivaretakelse av de tilbud som organisasjonene gir til barn og ungdom. Disse prioriteres ved tildeling av tilskudd. Det er likevel viktig å kunne bidra til større utvikling i det generelle kultur- og fritidstilbudet for funksjonshemmede, eldre og innvandrere. Den alminnelige ranværings deltakelse og engasjement i organisasjonslivet er derfor viktig for at alle skal kunne velge i et mangfold av tilbud.

Kulturutvalget vil likevel kunne velge ulike kulturpolitiske føringer i prioriteringen av midler til de ulike organisasjonen ut fra de økonomiske rammer en har til disposisjon.

I. Generelle opplysninger som gjelder alle tilskuddsordningene:

I tillegg til de kriterier som er fastsatt for den enkelte tilskuddsordning, kan det legges vekt på politisk vedtatte målsettinger og føringer.

Prosjektene det søkes tilskudd til skal gjennomføres i det gjeldende budsjettår. Unntaksvis kan det gis tilskudd til prosjekter som blir påbegynt i budsjettåret, og avsluttes i løpet av første halvår året etter. Vedtak om fordeling av tilskudd skjer vanligvis ved behandling i kulturutvalget. Dette skjer ca. to måneder etter søknadsfristen. Søkerne vil bli tilskrevet etter at vedtak er fattet.

Søknad om tilskudd skal sendes innen angitt frist til:

Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana

Søker har ansvar for å fremskaffe alle opplysninger som kreves i henhold til disse retningslinjene. Ufullstendige søknader returneres.

Dersom søknad sendes pr. fax eller e-post, må originalen med alle vedlegg også sendes som brev. Søknader som kommer inn etter annonsert frist blir ikke behandlet.

Du finner mer informasjon under lenkene på høyre del av siden. Har du spørsmål eller trenger hjelp med utfylling av søknad? Kontakt Servicetorget på telefon 75 14 51 80.

Opprettet: 23.10.2013 13:20