Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Kultur, idrett og fritid

Rana idrettsråd

Idrettsrådene består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med mere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

​Mer informasjon om idrettsrådet finner du på Rana Idrettsråd sine hjemmesider