Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Jørgensen, Kari Endret:09.01.2017 13:14

Ledsagerbevis er et dokument i form av et plastlaminert kort som utstedes til den funksjonshemmede.

Ledsagerbeviset utstedes på bakgrunn av søknad og skal ha en gyldighetstid på 4 år.

Kortet gir innehaveren rett til å ha med ledsager gratis på alle steder/arrangementer samt offentlig transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/ nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbeviset utstedes gratis. Ledsager må være fylt 16 år.

 

Hvem kan søke?                                                                                                                                                      

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis på fastsatt skjema. Bistandsbehovet må normalt ha en varighet på minst 2-3 år. Søknaden vedlegges passfoto, samt uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager. Nedre aldersgrense for søker er normalt 8 år.  

icpdfSøknadsskjema ledsagerbevis.pdf

 

Hvor gjelder beviset?                                                                                                                                                

Det gjelder i hele landet der arrangør, trafikkselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen. Fordi ledsagerbeviset ikke aksepteres av alle, må du selv undersøke om beviset aksepteres der du skal.

icpdfHvor kan ledsagerbeviset benyttes.pdf

 

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28,2 ledd påklages det til det kommunale klageorgan.

 

For mer informasjon ta kontakt med: 

Konsulent med funksjonshemmede Liv-Karin Rørvik  tlf. 751 46 423 / 952 54 223   e-post: liv.karin.rorvik@rana.kommune.no

 

Søknaden sendes:

Rana kommune, Fritidsavdelingen, Postboks 173, 8601  Mo i Rana

 

 

Opprettet: 26.11.2015 11:58