Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Kultur, idrett og fritid

Fritidsavdelingen

Fritidsavdelingen er en kulturell og forebyggende enhet der virksomheten er rettet mot barn- og unges fritid.

Vi skal gjennom vår virksomhet gi et aktivt og godt fritidstilbud til barn- og unge. 

Avdelingen har ansvaret for den kommunale fritidsklubbvirksomheten. Vi har fritidsklubber i følgende nærområder: Båsmo og Gruben. Aldersgrensen på våre fritidsklubber er 10-13 år på juniorklubbene, og 13-18 år på ungdomsklubbene. I tillegg har vi to aktivitetssentre: Ranenget motorsenter og Rockens hus, der trial og musikk er hovedaktivitetene.

Kontaktpersoner:

Ellen Solbakken tlf. 952 54 194 (Båsmo fritidsklubb)

Mats Pedersen tlf. 952 54 376 (Gruben fritidsklubb)

Tor Inge Myrnes tlf. 906 75 571 (Ranenget motorsenter) Trial fra og med uke 21-33

Thomas Bårdsen tlf. 952 54 120 (Rockens hus)

Båsmo fritidsklubb på facebook

Gruben fritidsklubb på facebook

 

Ungdommens hus er vårt tilbud til eldre ungdom, det vil si de som har avsluttet grunnskolen. Her har ungdomsrådet sin tilhørighet, og frivillige foreninger kan låne kontorplass og serverkapasitet. Ungdommens hus har kafétilbud etter skoletid, der vi bl.a. serverer et daglig middagsmåltid med skikkelig mat til en rimelig penge. I aktivitetslokalene kan ungdom sette igang egne kulturprosjekter, med støtte fra de ansatte og med fri bruk av husets utstyrspark.

Kontaktperson

Odd-Arne Berg

Tlf. 75 14 45 45 / 952 54 189

Hjemmeside​​

Ungdommens hus på facebook​​


Vi gir også et godt tilrettelagt og tilpasset aktivitetstilbud til funksjonshemmede. Vår kulturkonsulent for funksjonshemmede samarbeider med andre kommunale enheter, frivillige lag og foreninger, foreldre og interesseorganisasjoner for å gi denne gruppen et godt og meningsfylt fritidstilbud. Virksomheten har egne aktivitetslokaler i Jernbanegata 4, med ukentlige tilbud av ulike slag. Sommerturer og aktivitetsuker inngår i tilbudet.

Kontaktperson

Liv Karin Rørvik tlf. 952 54 223


Avdelingen driver aktivt forebyggende arbeid i ungdomsmiljøet gjennom oppsøkende utekontaktvirksomhet. Arbeidet består av oppsøkende arbeid der hvor ungdom ferdes, blant annet i sentrum og på skolene.Tilbudet skal bidra til at ungdom får hjelp til å mestre egne utfordringer. Utekontakten har kontor og egne lokaler i tredje etg - over Ungdommens hus. Her finnes også tilbudet åpent hus, som er kommunens lavterskeltilbud til ungdomm i Rana. Her kan ungdom treffe andre ungdommer i trygge omgivelser med faste voksne fra Utekontakten. 

Kontaktperson

Knut Bjerkli tlf. 952 54 3​​​​06

Utekontakten på facebook​