Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Mål og strategier 2019

Jørgensen, Kari Endret:04.06.2019 15:19

Mål og strategier for Rana bibliotek for 2019


Lov om folkebibliotek

§ 1. Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Nasjonalbiblioteket: Basert på utvikling av eigne tenester og eigne erfaringar ber Nasjonalbiblioteket eit spesielt ansvar for å bidra til å utvikle og styrke biblioteka i Noreg som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjonar. Som statleg utviklingsorgan for biblioteksektoren skal Nasjonalbiblioteket bidra til å utforme og gjennomføre ein nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.

Nordland fylkesbibliotek skal bidra til at alle bibliotek i fylket kan formidle informasjon og kultur til fylkets befolkning, uansett hvilken kommune de bor i. 

Rana kommune jobber etter verdigrunnlaget samarbeid, samhandling og samskaping, og ut fra dette skal følgende begreper gjennomsyre hele organisasjonen: helhetstenkende, brukerfokusert, fremtidsrettet, bærekraftig og tydelighet.

Visjon for Rana bibliotek:
Rana bibliotek skal være en viktig kunnskaps- og kulturarena som skal fremme litteratur, informasjon, kunnskap, historie, identitet, gode dialoger og debatter, og være en attraktiv og levende møteplass.

 1. Helhetstenkende: Biblioteket skal utvikles i tråd med lov, forskrifter og kommunale mål.
  * Samarbeid med øvrige bibliotekaktører i Rana, for å utvikle og markedsføre
  Mo i Rana som «Bibliotekbyen i Nord-Norge»
  * Samarbeid med øvrige kulturaktører i Rana, DKS, DKSS, skoler og barnehager
  * Samarbeid med frivillige lag og foreninger, privatpersoner og organisasjoner
  * Utvikle samarbeidet på Campus og det regionale biblioteksamarbeidet
  * Medvirke til samfunnsutviklingen med å fremme nasjonale dager
  * Ivareta den samiske kulturarven

 2. Brukerfokusert: Bibliotekets tjenester skal bygges på kvalitet til brukerne.
  * Gode åpningstider og innbydende lokaler
  * Tilbud om språkkafe, leksehjelp, studieplasser, eksamener, PC, wifi, god nettverkskapasitet, kopiering m.m., aviser, og være en attraktiv møteplass
  * God og kvalitetssikret veiledning og formidling
  * God kvalitet på Bokbussens tjenester overfor skoler og barnehager
  * God kvalitet og relevans på bibliotekets aktiviteter

 3. Fremtidsrettet: Biblioteket skal i tråd med nasjonale føringer utvikle gode løsninger og aktuelt innhold.
  * Moderne digitale og brukervennlige løsninger
  * Gode selvbetjeningsløsninger
  * Meråpent bibliotek
  * Videreutvikling av Havmanndagen, Barnas Bibliotekfestival og Bokdagene
  * Videreutvikle litteraturhusbiblioteket med samtaler, foredrag og debatter

 4. Bærekraftig: Biblioteket skal skape en stolt Ranværing gjennom formidling av litteratur, kunnskap og historie.
  *God kvalitet på tjenestene gjennom god og relevant kompetanse hos de ansatte.
  * Årlig internopplæring/fagdager for å styrke de ansattes kompetanse
  * Godt, kvalitetssikret og aktuelt tilbud til barn og unge.
  * Målrettet samlingsutvikling, aktualitet i mediesamlingen og aktiv litteraturformidling.
  * God lokalsamling som bidrar til utvikling av historie og identitet.
  * Skape stolte Ranværinger som ønsker å komme tilbake til Rana etter endte utdanning.

 5. Tydelighet: Biblioteket skal gjennom sin aktivitet og kommunikasjon, skape tillit, troverdighet, og være tydelig på bibliotekets mål.
  * Fremme bibliotekets mål og strategier
  * Sikre kvaliteten på alle bibliotekets tjenester
  * Jobbe fram prosjekter som fremhever bibliotekets kvalitet og kompetanse
  * God og allsidig markedsføring av bibliotekets aktiviteter for å nå alle innbyggerne.

   

 

Opprettet: 09.10.2017 13:47