Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Låneregler

  Endret:15.02.2018 15:11

Nasjonalt lånekort.jpg
Nasjonalt lånekort som kan brukes
i alle norske folkebibliotek.

Lånekort-lokalt 001.jpg
Lokalt lånekort som kun kan brukes
 i  Rana bibliotek

LÅNEREGLER FOR RANA BIBLIOTEK
LÅNEKORT 

 • Det er gratis å bli registrert som låner og å låne medier på biblioteket.
 • Biblioteket krever legitimasjon ved utskriving av lånekort.
 • Barn som er begynt på skolen får lånekort.
 • Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte for  å få lånekort.
 • Lånekortet skal alltid tas med og framvises ved utlån. Du kan også få lånekort på egen App på smartphone. Henvend deg i biblioteket for veiledning om dette.
 • Tap av lånekortet må meldes til biblioteket. Ved utskrivning av nytt lånekort er prisen kr.  25,-  og kr. 10,- for barn under 15 år.
 • Reserverings- og purrebrev kan sendes låner på SMS, e-post eller som brev etter låners ønske.
 • Forhåndsvarsel kan sendes på SMS (Gjelder ikke film).
 • Låner plikter å  melde fra om endring av  navn, adresse, epostadresse og telefon.
 • Lånekortet kan brukes både på biblioteket og på bokbussen. 

LÅNETIDER

 • Bøker og lydbøker: 4 uker
 • E-bøker: 22 dager      
 • DVD/film: 1 uke. Filmer med spilletid over 5 timer har 2 uker.  (Husk at for barn gjelder filmens aldersgrense).       
 • Språkkurs: 3 mnd.
 • Tidsskrifter: 2 uker
 • TV-spill: 4 uker
 • Språkspill: 3 måneder
 • Spill: 14 dager.
 • Låner kan ved utlån be om dobbel lånetid på bøker som det ikke er venteliste på.
 • Lånetida kan fornyes hvis bøkene ikke er reservert andre lånere.  Maks 3 ganger
 • Egne lånetider gjelder for Bokbussen
 • Det er kortere lånetid for nye og populære titler. 

RESERVERING

 • Låner kan få reservert materiale som er utlånt. 

LÅN FRA ANDRE BIBLIOTEK

 • Bøker biblioteket ikke selv eier, kan som regel lånes inn fra et annet bibliotek. 
   For slike lån gjelder eierbibliotekets regler/lånetid.
 • Ved tap av fjernlånte bøker, betales erstatning etter eierbibliotekets satser 

NORGESLÅN

 • Låner som har "Nasjonalt lånekort"  kan selv bestille lån fra andre bibliotek. 
  Lånet blir da sendt til ditt lokale bibliotek og kan hentes der.

ANSVAR

 • Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet.
 • Det er ikke tillatt å låne bort lånekortet.
 • NB: Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent eller å la være å levere. 

PURRING

 • Låner plikter å overholde den fastsatte lånetida.
 • Hvis lånetida overskrides, sender biblioteket ut purringer.

PURREGEBYR 
1. purring: Kr. 50,- for voksne ( kr. 25,- for barn under 15 år).

2. purring: Kr. 100,- for voksne ( kr. 50,- for barn under 15 år).

 • Låner betaler for hver purring som blir sendt ut.
 • Når låner har fått 2 purrebrev, inndras låneretten til purregebyret er betalt og utlånt medie er returnert til biblioteket.

ERSTATNING
Etter to purringer sendes erstatningskrav med påfølgende innkassokrav.
Når erstatningskrav er sendt, kan ikke utlånt medie leveres tilbake. Det er da for sent å
returnere lånt medie, og dette kan da beholdes. REGNINGEN MÅ BETALES.

TAKSTER FOR TAPT ELLE ØDELAGT MATERIALE 

Type medieSum i kr.
Barnebøker: fag– og skjønnlitteratur300
Skjønnlitteratur voksen400
Fagbøker voksne600
Tegneserier/tidsskrifter150
Lydbøker/Digikort for voksne350
Lydbøker, Digikort barn og ungdom 250
Musikk CD

200

Film barn/ungdom og voksne 200
Mikrofilm400
Språkkurs800
TV-spill/Dataspill400
​SpillFra kr. 200

 - For spesielt dyre eller verdifulle bøker/medier legges reell sum til grunn for erstatningskrav.
- Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg. 
- Så lenge regning ikke er sendt kan man erstatte en bok ved å kjøpe en ny. Når regning er sendt er det for seint.

  Låneregler for Universitetsbiblioteket

Opprettet: 05.05.2014 10:47