Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Låneregler

  Endret:02.04.2019 07:56

Nasjonalt lånekort.jpg
Nasjonalt lånekort som kan brukes
i alle norske folkebibliotek.

Lånekort-lokalt 001.jpg
Lokalt lånekort som kun kan brukes
 i  Rana bibliotek

LÅNEREGLER FOR RANA BIBLIOTEK
LÅNEKORT 

 • Det er gratis å få lånekort på biblioteket.
 • Biblioteket krever legitimasjon ved utskriving av lånekort.
 • Barn som er begynt på skolen får lånekort.
 • Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte for  å få lånekort.
 • Lånekortet skal alltid tas med og framvises ved utlån. Du kan også få lånekort på egen App på smartphone. Henvend deg i biblioteket for veiledning om dette.
 • Tap av lånekortet må meldes til biblioteket. Ved utskrivning av nytt lånekort er prisen kr.  25,-  og kr. 10,- for barn under 15 år.
 • Reserverings- og purrebrev kan sendes låner på SMS, e-post eller som brev etter låners ønske.
 • Låner plikter å  melde fra om endring av  navn, adresse, epostadresse og telefonnr.
 • Lånekortet kan brukes både på biblioteket og på bokbussen. 

LÅNETIDER

 • Bøker og lydbøker: 4 uker
 • E-bøker: 22 dager      
 • DVD/film: 1 uke. Filmer med spilletid over 5 timer har 2 uker.  (Husk at for barn gjelder filmens aldersgrense).       
 • Språkkurs: 3 mnd.
 • Tidsskrifter: 2 uker
 • TV-spill: 4 uker
 • Språkspill: 3 måneder
 • Spill: 14 dager.
 • Låner kan ved utlån be om dobbel lånetid på bøker som det ikke er venteliste på.
 • Lånetida kan fornyes hvis bøkene ikke er reservert andre lånere.  Maks 3 ganger
 • Egne lånetider gjelder for Bokbussen
 • Det er kortere lånetid for nye og populære titler. 

RESERVERING

 • Låner kan få reservert materiale som er utlånt. 

LÅN FRA ANDRE BIBLIOTEK

 • Bøker biblioteket ikke selv eier, kan som regel lånes inn fra et annet bibliotek. 
   For slike lån gjelder eierbibliotekets regler/lånetid.
 • Ved tap av fjernlånte bøker, betales erstatning etter eierbibliotekets satser 

NORGESLÅN

 • Låner som har "Nasjonalt lånekort"  kan selv bestille lån fra andre bibliotek. 
  Lånet blir da sendt til ditt lokale bibliotek og kan hentes der.

ANSVAR

 • Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet.
 • Det er ikke tillatt å låne bort lånekortet.
 • NB: Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent eller å la være å levere. 

PURRING/FORHÅNDSVARSEL

 •  SMS-varsling sendes 2 dager før lånetida utløper.
 • Låner plikter å overholde den fastsatte lånetida.
 • Hvis lånetida overskrides, sender biblioteket ut purringer.

PURRING OG PURREGEBYR 

1. purring (sendes etter en uke): Kr. 50,- for voksne ( kr. 25,- for barn under 15 år).

2. purring: (sendes etter tre uker) Kr. 100,- for voksne ( kr. 50,- for barn under 15 år).

· Låner betaler for hver purring som blir sendt ut.

· Når låner har fått 2 purrebrev, inndras låneretten .

ERSTATNING/REGNING
Etter to purringer sendes erstatningskrav med påfølgende innkassokrav.
Når erstatningskrav er sendt, kan ikke utlånt medie leveres tilbake. Det er da for sent å
returnere lånt medie, og dette kan da beholdes. REGNINGEN MÅ BETALES.

TAKSTER FOR TAPT ELLE ØDELAGT MATERIALE 

Type medieSum i kr.
Barnebøker: fag– og skjønnlitteratur300
Skjønnlitteratur voksen400
Fagbøker voksne600
Tegneserier150
​Tidsskrifter​130       (50,- for eldre enn ett år)
Lydbøker/Digikort for voksne350
Lydbøker, Digikort barn og ungdom 250
Musikk CD

200

Film barn/ungdom og voksne 200
Mikrofilm400
Språkkurs800
TV-spill/Dataspill400
​SpillFra kr. 200
 • for spesielt dyre eller verdifulle bøker/medier legges reell sum til grunn for erstatningskrav.
 • Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg. 
 • Så lenge regning ikke er sendt kan man erstatte en bok ved å kjøpe en ny. Når regning er sendt er det for seint.

  Låneregler for Universitetsbiblioteket

Opprettet: 05.05.2014 10:47