Rana kommune - Motorferdsel i utmark
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Motorferdsel i utmark

Av: Petersen, Elin | Publisert: 14.05.2013 12:28:45 | Emneord: Motorferdsel i utmark
Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy slik som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter ol. samt båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor.
 
Gul scooter.jpg
Motoriserte hjelpemidler er nyttige for en rekke formål. Samtidig er bruken av disse ofte konfliktfylt.
Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. For at skog og fjell skal være fri for motorstøy har vi et regelverk som begrenser motorisert ferdsel i utmark.
Reglene skal også beskytte naturen mot skader. Kjøring på barmark kan gjøre store skader på planteliv og sette merker i terrenget. I tillegg utsettes naturen for forurensning. For å unngå konflikt, er motorisert ferdsel i utmark regulert gjennom lov og forskrift.
 
Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Rana kommune har en egen motorferdselsnemnd. Nemnda behandler søknader om barmarkskjøring samt enkelte søknader om kjøring med snøskuter.
 
På denne siden finner du informasjon om hvordan du skal gå fram om du skal søke om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark og vassdrag og hvilke regler som gjelder.
 

​​Behandling av snøskutersøknader sesong 2016/2017.

På grunn av redusert bemanning ved byplanavdelingen opererer vi nå med forlenget saksbehandlingstid på inntil 3 måneder for saker som skal behandles etter motorferdselloven med tilhørende forskrift.

Vi oppfordrer til å være tidlig ute med søknad om kjøring for årets sesong, og vil sende foreløpig svar til de som allerede har søkt, jf. forvaltningsloven § 11a om saksbehandlingstid og foreløpig svar.

Søknader vil bli behandlet så snart som mulig. På grunn av saksmengden må det likevel regnes med en saksbehandlingstid på inntil 3 måneder fra søknaden blir mottatt.

 
 

Søknad

Søknad om motorisert ferdsel i utmark gjøres kun på elektronisk skjema.

icgenSøknadsskjema for motorferdsel i utmark - med innlogging IDporten for opplastning av legeerklæring
 
For at kommunen skal kunne behandle søknaden, må følgende dokumentasjon ligge ved:
  • ved transport av funksjonshemmede -
  • Legeerklæring - motorferdsel.pdf
  • ved transport til hytte må eventuelt nytt eierforhold dokumenteres
  • kart som viser kjøretraséen
  • eventuell dokumentasjon av særlig behov

 

 

Sist oppdatert: 28.03.2017 13:56:44
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032