Rana kommune - Motorferdsel i utmark
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Motorferdsel i utmark

Av: Petersen, Elin | Publisert: 14.05.2013 12:28:45 | Emneord: Motorferdsel i utmark
Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag?
Da må du søke kommunen om tillatelse.
 Svart%20snøscooter
 

Søknad

Søknad om motorisert ferdsel i utmark gjøres kun på elektronisk skjema.

icgenSøknadsskjema for motorferdsel i utmark - med innlogging IDporten for opplastning av legeerklæring
 
For at vi skal kunne behandle søknaden, må følgende dokumentasjon ligge ved:
  • for transport av funksjonshemmede -  Legeerklæring - motorferdsel.pdf
  • kart som viser hvor du ønsker å kjøre
  • om du skal frakte ved, må hogsttillatelse fra grunneier
  • eventuell dokumentasjon av særlig behov
  • for transport av utstyr til hytte må eventuelt nytt eierforhold dokumenteres
 
Hva menes med motorferdsel?
Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy slik som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter ol. samt båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. 

 
Motoriserte hjelpemidler er nyttige for en rekke formål. Samtidig er bruken av disse ofte konfliktfylt. Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. For at skog og fjell skal være fri for motorstøy har vi et regelverk som begrenser motorisert ferdsel i utmark.
 
Reglene skal også beskytte naturen mot skader. Kjøring på barmark kan gjøre store skader på planteliv og sette merker i terrenget. I tillegg utsettes naturen for forurensning. For å unngå interessekonflikter, er motorisert ferdsel i utmark regulert gjennom lov og forskrift.
 
Rana kommune har en egen motorferdselsnemnd. Nemnda behandler søknader om barmarkskjøring samt enkelte søknader om kjøring med snøskuter.
 
 
I menyen til høyre finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag.
 
 
 
 

 

 

Sist oppdatert: 19.10.2017 13:37:03
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032