Rana kommune - Snøskuterløyper
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Snøskuterløyper

Av: Petersen, Elin | Publisert: 15.04.2015 12:31:22

Snøskuterløype.jpgDet er vedtatt Plan for snøskuterløyper med lokal forskrift om kommunalt løypenett i Rana kommune.  

​Kommunestyret har i møte den 08.11.2016 gjort vedtak i sak vedrørende Plan for snøskuterløyper med lokal forskrift om kommunalt løypenett i Rana kommune.

Følgende vedtak er gjort:  

1) Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune.

2) Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og lokal forskrift åpnes følgende snøskuterløyper for rekreasjonskjøring:

-Østerdal-Fiskarneset, Kallvatnet

-Umbukta-Riksgrensen

-Melfjellet- grense Rødøy

-Bolna- grense Sverige

-Krokstrand – grense Sverige

3) Løypene kan tas i bruk når kravene i lov og forskrifter er ivaretatt

4)Det fastsettes krev om brukerbetaling og dekning av kostnader for drift av løypene

II

Kommunestyret oppnevner et forhandlingsutvalg bestående av:

Ordfører Geir Waage

Jan Erik Arnøy, Arbeiderpartiet

Johan Petter Røssvoll, Senterpartiet

Espen Haaland, Høyre

Veronica P. Åsheim, Fremskrittspartiet

Forhandlingsutvalget får fullmakt til å gå i dialog og forhandlinger med berørte parter med sikte på å kunne etablere snøskuterløyper innenfor følgende områder:

1)Andfjell-Virvasshytta-Kallvassrevet (Kallvassdammen) Umbukta

2)Umbukta-Fisklausvatnet

3)Jordbru – Kallvassrevet (Kallvassdammen)

4)Østerdal – Kallvatnet – grense Sverige

Forhandlingsresultat framlegges for MPR-utvalget og legges ut på høring i tråd med forskrift.

Ordningen med snøscooterløyper og forskrifter om kommunalt løypenett i Rana kommune, gis en grundig evaluering etter 3 års drift, ang. økonomi, positive/negative ringvirkninger på natur og samfunn.

 Kommunestyrets vedtak - sak 76/16 - kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Klage sendes til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no. Eventuell klage må være fremsatt skriftlig innen 09.12.2016.
Dokumenter og kart:

Saksfremstilling

Kart over vedtatte løyper

For eventuelle spørsmål om saken kan saksbehandler Allan Berg kontaktes;
e-post:
Allan.Berg@rana.kommune.no, Tel. 7514 6605 / 9798 5865

Sist oppdatert: 07.12.2016 09:37:34
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032