Rana kommune - Vegvedlikehold
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

​​​​​​​​​​ 

logo m til tjeneste.jpg 

 

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        

Vegvedlikehold

Av: spsetup | Publisert: 13.05.2013 21:11:45

Kontakt veiavdelingen​ ​ ​ ​

​Gunnar Brattli75 14 53 45 ​915 18 417gunnar.brattli@rana.kommune.no
​Stig Engelsjord​75 14 53 24​901 81 631stig.engelsjord@rana.kommune.no
​Audun Gullesen​75 14 53 35​917 79 524audun.gullesen@rana.kommune.no

 

Vegavdelingen i kommunen har ansvaret for den daglige driften og vedlikeholdet av alt som har med kommunale veger og gater å gjøre. Dette utgjør ca. 300 km veger og gater.
 

Kommunale veger og gater er alle bygater, boliggater og samleveger i boligområder. Ute i distriktene er det veger som er sideveger til fylkesvegene, og veger med svært lav trafikkmengde. Disse vegene er som regel ikke utsatt for gjennomgangstrafikk bortsett fra en veg mellom Langvatnet og Røvassdalen.

Gang- og sykkelvegene langs de kommunale vegene er også kommunens ansvar, og blir vedlikeholdt på lik linje med de øvrige vegene. Det samme gjelder byens kommunale parkeringsplasser.
Våre største utgiftsposter er vintervedlikehold (brøyting og strøing) og legging av slitedekker/nyasfaltering. I sum utgjør disse aktivitetene ca. 50% av driftsbudsjettet. Vi har også ansvaret for vedlikehold av grusdekker, lapping av asfaltdekker, gatelys, vegrekkverk , bruer og mange andre ting som har med veger å gjøre.
Ca. 80% av de kommunale vegene har i dag fast dekke. Denne prosentandelen vil øke etter hvert som nye strekninger får asfalt.

Vegrekkverk. Vår målsetting er å sikre de mest utsatte vegstrekningene mot utforkjøring med vegrekkverk. Dette koster ganske mye, så det er en god del strekninger som enda mangler rekkverk.

Drenering. En god del av nedbøren i Rana kommer som regn. Dette finner vi igjen som overflatevann på vegen, og dette tas rede på med sluker og stikkrenner. Se mer om dette under temaet sluker/stikkrenner i høyremenyen.

 ‭(Skjult)‬ Kontaktpersoner

Start med å konfigurere webdelen.
Sist oppdatert: 27.10.2014 10:49:49
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032