Rana kommune - Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på
Tjenester

Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

Av: Jørgensen, Kari | Publisert: 15.04.2013 09:17:02 | Emneord: Dyrehelse, Plantevern

Erstatningsordningen skal sikre at landbruksforetak ikke lider tap fordi de får pålegg fra det offentlige som ledd i å  oppnå trygg mat og miljøvennlig produksjon.

Beskrivelse

Erstatningsordningen skal sikre at landbruksforetak ikke lider tap fordi de får pålegg fra det offentlige som ledd i å  oppnå trygg mat og miljøvennlig produksjon. Du kan få erstatning for:

 • produksjonstap av planter og husdyr
 • saneringstiltak
 • tap i en pålagt oppholdsperiode
 • produksjonstap ved flytterestriksjoner på bier
 • nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet
 
Målgruppe

Virksomheter innen landbruket som

 • er registrert i Enhetsregisteret
 • er registrert som merverdigavgiftspliktige
 • kan levere årsoppgave som landbruksforetak
 • er husdyreier

Virksomheter som ikke faller inn under målgruppene ovenfor, kan likevel få utbetalt erstatning hvis de har hatt en omsetning på minst 20 000 kroner de siste tolv månedene før pålegget eller restriksjonen ble gitt.

Kriterier
 • Virksomheten skal ikke ha forårsaket tapet forsettlig eller grovt uaktsomt
 • Virksomheten har oppfylt varslingsplikten
 • Virksomheten har gjennomført pålagte tiltak
 • Tapet kan ikke dekkes gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning eller på annen måte
Søknadsveiledning

Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet.

Søknadsskjema

Skjema SLF- 278 og SLF-279

Søknadsvedlegg
 • Kopi av offentlig pålegg eller restriksjon
 • Bekreftelse på at hele eller deler av pålegget eller restriksjonen er gjennomført
 • Dokumentasjon over tap 
 • Annen nødvendig dokumentasjon
Søknadsfrist

Seks måneder etter at pålagte eller frivillige tiltak er gjennomført.

Søknadsbehandling

Fylkesmannen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkesmannen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkesmannen. Opprettholder fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statens landbruksforvaltning, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Sist oppdatert: 07.01.2015 10:47:47
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032