Rana kommune - Førerkort - dispensasjon fra helsekrav
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

​​​​​​​​​​ 

logo m til tjeneste.jpg 

 

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Tjenester

Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

Av: Jørgensen, Kari | Publisert: 15.04.2013 08:48:02 | Emneord: Førerkort

Hvis du ikke oppfyller de helsekravene som stilles for å ha førerkort, vil du som hovedregel bli fratatt førerkortet. Du kan imidlertid søke om å få dispensasjon fra helsekravene.

Beskrivelse

Hvis du ikke oppfyller de helsekravene som stilles for å ha førerkort, vil du som hovedregel bli fratatt førerkortet. Du kan imidlertid søke om å få dispensasjon fra helsekravene. Det gjelder også hvis du skal skaffe deg førerkort for første gang eller utvide det til tyngre klasser. Dispensasjonen vil kunne innebære noen begrensinger, for eksempel at du bare kan føre visse typer kjøretøy, at kjøretøyet skal ha spesialutstyr eller at førerkortet gjelder for en begrenset periode. Det gis som regel noen betingelser som skal oppfylles, for eksempel at du skal bruke spesielle medisiner eller ha jevnlige kontroller hos lege. Du må akseptere og signere disse betingelsene.

 
Kriterier

Det stilles ingen konkrete vilkår for når det kan gis dispensasjon. Man må være sikker på at søkeren på tross av sin helsetilstand kan kjøre sikkert. Fylkesmannen veier trafikksikkerhetsrisikoen opp mot behovet for førerkort.

Søknadsmottaker

Fylkesmannen behandler søknader om dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften.

Søknadsbehandling

Fylkesmannen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkesmannen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkesmannen. Opprettholder fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Sosial- og helsedirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Se vegtrafikkloven §§ 21 og 24 og forskrift om førerkort m.m. §§ 4-3 og 14-3

Kontakt oss

Fylkesmannen i Nordland

 

Kontaktpersoner hos

Fylkesmannen

Karin Simonsen

75 53 15 22

Anne Kathrine (Tia) Tjeldnes

75 53 15 11

Odd Herder

75 53 15 19

Grete Ellingsen

75 53 15 17

Eli Løkken

75 53 15 12

 

Skjema for søknad om dispensasjon

Helseattest

Forskrift om førerkort

Helsedirektoratets samlesider for førerkort

Sist oppdatert: 22.12.2014 14:27:29
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032