Rana kommune - Reguleringsplaner til offentlig ettersyn
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på
Politikk

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Av: Nilsen, Dag-Arnfinn | Publisert: 03.01.2014 09:12:09

DE NYESTE HØRINGENE LIGGER ØVERST:

 

Plan 2168: Detaljregulering for fortau i Toranesgata

2. gangs offentlig ettersyn 22.08.17 - 06.10.17

icpdf2168 Saksfremlegg med protokoll 17.08.17

icpdf2168 Plankart datert 02.08.2017

icpdf2768 Planbestemmelser datert 02.08.2017

icpdf2168 Planbeskrivelse datert 02.08.2017

Alle dokument til 1. gangs offentlig ettersyn ligger lengre ned på denne siden.  

 

Plan 2170: Detaljregulering for Rana Industri- og Intermodale terminal

Offentlig ettersyn 21.08.17 - 06.10.17

icpdf2170 Saksfremlegg med protokoll

icpdf2170 Planbeskrivelse

icpdf2170 Plankart

icpdf2170 Planbestemmelser

icpdf2170 ROS analyse

icpdf2170 Støyvurdering

icpdf2170 Skredvurdering

icpdf2170 Geoteknisk vurdering

 icpdf2170 Miljøundersøkelser

icpdf2170 Vei- og banetegninger

 

Plan 1034: Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Offentlig ettersyn 30.06.17 - 18.08.17

icpdf1034 Saksframlegg og protokoll

icpdf1034 Plankart datert 13.06.17  (A0)

icpdf1034 Bestemmelser datert 13.06.17

icpdf1034 Planbeskrivelse datert 13.06.17

icpdf1034 ROS- sjekkliste

 

Plan 3074: detaljregulering for Hammeren, øst for idrettsplass

Offentlig ettersyn 30.06.17 - 18.08.17

icpdf3074 Protokoll med saksframlegg

icpdf3074 Plankart rev. 18.05.17 A3

icpdf3074 Bestemmelser rev. 18.05.17

icpdf3074 Beskrivelse rev. 01.06.17

icpdf3074 ROS-sjekkliste

icpdf3074 ROS-analyse.pdf

icpdf3074Grunnundersøkelser geoteknikk

icpdf3074 Brev angående geoteknikk

 

Plan 2176: Detaljregulering for tomt K2 Mobekkleira (revidering av plan 2162)

Offentlig ettersyn 30.06.17 - 18.08.17

icpdf2167 Saksframlegg med protokoll

icpdf2176 Plankart 07.06.17

icpdf2176 Bestemmelser 07.06.17

icpdf2176 Planbeskrivelse 07.06.17

 

Plan 1035: Detaljregulering for Hauknes aktivitetshall

Offentlig ettersyn 30.06.17 - 18.08.17

 icpdf1035 Saksframlegg og protokoll MPR 22.06.17

 icpdf1035 Plankart 09.06.17

icpdf1035 Bestemmelser 09.06.17

icpdf1035 Planbeskrivelse 09.06.17

icpdf1035 ROS 08.05.17

icpdf1035 Sol og skygge 08.05.17

icpdf1035 Naturmangfold 07.05.17

icpdf1035 Utomhusplan 09.06.17

 

Plan 2167: Detaljregulering for Myraveien, nordre del

Offentlig ettersyn 26.06.17 - 18.08.17

 icpdf2167 Protokoll med saksframlegg

icpdf2167 Plankart rev 29.05.17

icpdf2167 Bestemmelser rev. 07.06.17

icpdf2167 Planbeskrivelse rev.29.05.17

icpdf2167 ROS-analyse inkl. sjekkliste rev. 27.01.17

icpdf2167 Sol-skyggeanalyse

icpdf2167 Referat fra oppstartsmøte 22.09.17, med innspill

icpdf2167 Referat fra infomøte med nabolag 16.11.16

icpdfGjeldende regulering

icpdf2167 Foto av tomt for første fortettingsprosjekt i planområdet

icpdfInnspill fra Odd Husnes

 

Plan 2163: Detaljregulering for Fridtjof Nansens gate 8

Offentlig ettersyn 16.06.17 - 11.08.17

icpdf2163 Saksfremlegg med protokoll

icpdf2163 Plankart datert 19.05.2017

icpdf2163 Planbestemmelser datert 19.05.2017

icpdf2163 Planbeskrivelse datert 19.05.2017

icpdf2163 Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 06.04.2017

icpdf2163 Illustrasjoner

icpdf2163 Solstudier

 

Plan 2174: Detaljregulering for Nordlandsparken

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram 10.05.17 - 23.06.17

icpdfPlanprogram

icpdfVedlegg

 

Plan 3076: Detaljregulering for Svenskveien 123

Offentlig ettersyn 04.05.17 - 16.06.17

 

icpdfPlan 3076 Høring og offentlig ettersyn. Detaljregulering for Svenskveien 123.pdf

icpdfPlan 3076 Planbeskrivelse datert 07.04.2017.pdf

icpdfPlan 3076 Planbestemmelser datert 07.04.2017.pdf

icpdfPlan 3076 Plankart datert 04.04.17.pdf

icpdfPlan 3076 Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

icpdfPlan 3076 Solstudier.pdf

icpdfPlan 3076 Utomhusplan A20-03.pdf

 

Plan 6033: Detaljregulering for E6 Raufjellforsen - Krokstrand

Offentlig ettersyn 15.02 - 28.03.17

icpdf1 Høringsbrev planforslag til høring og offentlig ettersyn

icpdf2 Planbeskrivelse E6 Raufjellforsen - Krokstrand

icpdf3 Illustrasjonshefte E6 Raufjellforsen - Krokstrand

icpdf4 Miljørapport

icpdf5 Geotekniske vurderinger

icpdf6 Skredfarevurdering

icpdf7 Støyanalyse med støysonekart

 

Plan 2168: Detaljregulering for Fortau i Toranesgata

Offentlig ettersyn 03.02 - 20.03.17

 

icpdf2168 Saksfremlegg med protokoll

icpdf2168 Plankart

icpdf2168 Plansbestemmelser

icpdf2168 Planbeskrivelse

 

Plan 8064: Detaljregulering for Løkberg

Offentlig ettersyn 03.02 - 20.03.17

icpdf8064 Protokoll og saksframlegg

icpdf8064 Plankart 22.12.16

icpdf8064 Bestemmelser 16.01.17

icpdf8064 Planbeskrivelse 17.01.17

icpdf8064 Risiko- og sårbarhetsanalyse

icpdf8064 Terrengplan 28.08.16

icpdf8064 Skredfarevurdering

icpdf8064 Overvannsplan Løkberg VA-02

icpdf8064 Illustrasjoner og solstudier

 

Utrykte vedlegg

icpdfSkjærings- og fyllingsplan

iczipLengdeprofiler.zip

iczipTverrprofiler.zip

Sporingsnalyse for lastebil

icpdfC11-Overheng-Lastebil

icpdfC12-Hjulspor-L

icpdfC13-Sporing-L-Sideveger

 

 Plan 5016: Detaljregulering for Fallheia-Sandheia, revidert  - andre gangs høring

Offentlig ettersyn 20.01 - 10.03.17

icpdf1 Høringsbrev

icpdf2 Plan 5016 planbeskrivelse med -kart og -bestemmelse

icpdf3 Planbeskrivelse plan 5010

icpdf4 Sluttbehandling plan 5016

 

Plan 2166: Detaljregulering for Thora Meyers gate 9
Offentlig ettersyn 22.12.16 - 10.02.17

 

icpdf2166 Saksframlegg og protokoll

icpdf2166 Plankart_18.11.16

icpdf2166 Bestemmelser_24.11.16

icpdf2166 Planbeskrivelse_06.12.16

icpdf2166 Utomhusplan_24.11.16

Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032