Rana kommune - Høring: Endring av skoledag for barnetrinnet og endring av forskrift for SFO
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Høring: Endring av skoledag for barnetrinnet og endring av forskrift for SFO

Av: Botten, Rune | Publisert: 12.11.2015 11:37:54

Med hjemmel i vedtak i sak 52/15, datert 28.10.2015, fra Rana kommunes utvalg for oppvekst og kultur, sendes høringsutkast om endret skoledag og ny SFO-forskrift for Rana kommunes barnetrinn i grunnskolen ut på høring. Vedtak i sak 52/15 lyder som følger:

«Rådmannen utarbeider høringssak på bakgrunn av de prinsipper som framkommer i saksutredningen, og sender denne ut på høring med 6 ukers høringsfrist.»

Høringen omhandler endring av forskrift for SFO, der hensikten er å legge til rette for et kvalitativt bedre og mer fleksibelt SFO-tilbud. Videre legges det til rette for sommerstenging av ordningen. Høringen omhandler også endring av skoledagen på barnetrinnet. Endringen skal legge til rette for en bedre skolehverdag for elevene samtidig som behovet for møtevirksomhet, planlegging og skoleutvikling ivaretas bedre.

Høringsparter er grunnskolene i Rana kommune, organisasjonene, skolens rådsorganer representert ved FAU og SU samt Nordland Fylkeskommune v/samferdsel.

Andre som ønsker å uttale seg om høringsutkastets innhold kan også sende høringssvar.

Høringsutkastet kan leses på kommunens hjemmeside under Politikk – høringer. Høringsutkastet i papirformat kan fås ved henvendelse til Rana kommunes serviceavdeling.

Spørsmål rundt høringsdokumentet kan rettes til skolesjef Jørn Håkon Halmøy.

Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@rana.kommune.no Uttalelsen bes merket: « Høring – Endret skoledag og nye forskrifter for SFO – sak 2015-3945»

 

Høringsfristen settes til 06.01.2016.

​​​​

Sist oppdatert: 12.11.2015 12:44:50
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032