Rana kommune - Høring - skolestruktur i Rana kommune
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Høring - skolestruktur i Rana kommune

Av: Haugen, Britt Karin | Publisert: 19.02.2016 07:18:58

​​​Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre til å komme med høringsuttalelser til framtidig skolestruktur for Rana kommune. Høringen er i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 12/2016:

Vedlagte rapport, «Vurdering av framtidig skolestruktur - sluttrapport», sendes sammen med tilleggsutredningene «Endring av skolestruktur og konsekvenser for elevenes læringsmiljø» og «Skolestruktur – bosettingsnotat» ut på høring med høringsfrist 29.04.16. Det utredes om Moheia videregående skole kan brukes som ungdomsskole. Hva må til av tilpasninger og hvor mange elever vil da kunne gå der. Hva vil dette koste i investering og drift.

Høringspartene i denne saken er FAU, skolens rådsorganer, organisasjonene og Nordland Fylkeskommune. Andre som ønsker å komme med høringsinnspill i saken er også velkomne til det.

Bakgrunn:
Rana kommune har engasjert Agenda-Kaupang til å utarbeide rapport som skisserer ulike alternativer til dagens skolestruktur. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 48/2014 og 49/2014.  De vedtak kommunestyret gjorde i de nevnte saksframlegg over har gitt rådmannen mulighet til å utarbeide rapport som redegjør for ulike sider ved kommunens skolestruktur og alternativer til denne. Se alle saksdokumenter under 'Dokumenter'.

10. mars vil det bli et åpent informasjonsmøte i forbindelse med høringen. Her vil Agenda Kaupang legge fram sluttrapporten og det vil være mulighet for spørsmål. Møte vil finne sted i kommunestyresalen kl 18:00 til ca kl 21:00. Møtet vil også bli streamet på kommunens websider.

Sist oppdatert: 10.03.2016 07:05:18
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032