Rana kommune - Vedtatt - Plan 6030 detaljregulering for E6 Illhøllia N - Tjæraskaret
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på
Nyheter
  • Siste

Vedtatt - Plan 6030 detaljregulering for E6 Illhøllia N - Tjæraskaret

Av: Klaudiussen, Kristin Brekke | Publisert: 31.03.2017 11:05:13 | Emneord: Forsiden
6030%20Bilde%20vedtatt%20plan

​Den nye planen vil muliggjøre 90 km/t-vei på store deler av parsellen samt sikre en mer effektiv
anleggsgjennomføring.

​Kommunestyret har i møte den 28.03.2017 vedtatt følgende:
Sak 32/17
«Plan 6030: Detaljregulering for E6 Illhøllia N - Tjæraskaret» med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Planforslaget medfører at to planlagte rundkjøringer på E6 ved Storforshei erstattes av ett T-kryss og planfri kryssing av E6, dette som følge av føringer gitt fra Samferdselsdepartementet. Det reguleres for adkomst til Rana Gruber via T-kryss ved Ørtfjellveien.


I planforslaget er det innarbeidet bedre sikring mot skred og steinsprang. Som følge av dette skal det etableres ny veifylling i Ranelva. Fyllingen skal utformes slik at denne i seg selv gir gode gyteforhold for anadrom fisk.


Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Klage sendes til Rana kommune v/MPR-utvalget, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no. Eventuell klage må være fremsatt skriftlig innen 05. mai 2017.


Ev. krav om erstatning eller innløsning (PBL kap.15) må være fremsatt skriftlig overfor kommunen innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Sist oppdatert: 03.04.2017 07:34:20
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032