Rana kommune - Vedtatt - Plan 3075 Detaljregulering for Lilleåsen 39
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

​​​​​​​​​​ 

logo m til tjeneste.jpg 

 

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Nyheter
  • Siste

Vedtatt - Plan 3075 Detaljregulering for Lilleåsen 39

Publisert: 24.02.2017 11:06:20 | Emneord: Forsiden
3075%20Bilde%20vedatt%20plan

​Hovedmålet med reguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse med høyere utnyttelse og annen type bebyggelse enn gjeldende plan.

​Det reguleres for boligbebyggelse – blokkbebyggelse i to etasjer. Maks gesimshøyde for saltak er 6,0 m og mønehøyde 8,3. Tomt regulert til boligbebyggelse har en utnyttelsesgrad satt til maks 45 % (BYA). Dette er inkludert parkering. Da er uteoppholdsareal, lekeplass og vegetasjonsskjerm skilt ut som eget formål. Siden uteoppholdsarealet er skilt ut som eget formål, så er utnyttelsesgraden satt så høyt som 45 %.

En reguleringsplan kan åpne for boliger, men ikke styre hvem som skal bo der. Men tiltakshaver planlegger å tilrettelegge for etablering av Foyer boliger på eiendommen. Dette skal være et tilbud til ungdommer i alderen 16-23 år som er i en sårbar overgangsfase, om en trygg og stabil bolig. Målgruppen er ungdommer som er i kontakt med kommunens hjelpeapparat og som trenger litt ekstra oppfølging før de er klar til å bo helt for seg selv.

 

Planen ble vedtatt i kommunestyret den 14.02.2017
Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Klage sendes til Rana kommune v/MPR-utvalget, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no. Eventuell klage må være fremsatt skriftlig innen 17.03.17


Ev. krav om erstatning eller innløsning (PBL kap.15) må være fremsatt skriftlig overfor kommunen innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Sist oppdatert: 14.03.2017 09:15:32
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032