Rana kommune - Plan 2170 Detaljregulering for Rana industri- og intermodale terminal
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på
Nyheter
  • Siste

Plan 2170 Detaljregulering for Rana industri- og intermodale terminal

Av: Klaudiussen, Kristin Brekke | Publisert: 14.09.2017 08:50:48 | Emneord: Forsiden
2170%20Utvidelse%20av%20planområdet%202

​Varsel om utvidelse av planområdet

​Viser til tidligere varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan med høring og offentlig ettersyn av planprogram i januar 2017 og Rana kommunes utsending av planforslag til høring og offentlig ettersyn i august 2017.

Multiconsult varsler med dette at planområdet utvides inn på deler av eiendommene gnr./bnr. 20/4, 18/6 og 300/1.


Hensikten er å ivareta sikkerhet mot skred og steinsprang. Arealer sør for E6 og gang-/sykkelvegen ønskes regulert til friluftsformål med faresone ras og skred og med bestemmelser for å opprettholde skogen i området. Det vil sannsynligvis bli foreslått at flatehogst, bygging av skogsveg eller velteplass ikke tillates. Uttak av enkelttrær og andre tiltak for fornying, tillates dersom tiltakene skjer på en mest mulig skånsom måte. Utvidelsen vurderes ikke å kreve ny konsekvensutredning.


Flere opplysninger finnes på www.multiconsult.no/aktuelt og www.mip.no.


Uttalelser til varselet sendes innen 06.10.17 til:
sissel.enodd@multiconsult.no eller
Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til Sissel Enodd.

2170%20Utvidelse%20av%20planområdet 

Flybildet over viser avgrensning av planområdet som er varslet tidligere med hvit stiplet linje og utvidelse av planområdet med grønn stiplet linje. Eiendomsgrenser er vist med rød stiplet linje.

Sist oppdatert: 14.09.2017 10:37:42
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032