Rana kommune - Varsel om oppstart - Plan 2157 Detaljregulering for Lars Meyers gate 23 og 25
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på
Nyheter
  • Siste

Varsel om oppstart - Plan 2157 Detaljregulering for Lars Meyers gate 23 og 25

Av: Klaudiussen, Kristin Brekke | Publisert: 17.07.2017 16:51:27 | Emneord: Forsiden
2157%20Planavgrensning%20varsel%20om%20oppstart

​Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for oppføring av leilighetsbygg
i fire etasjer og bestemmelser som gjør at bebyggelsen tilpasses dagens arkitektur

​Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området Lars Meyers gate 23 og 25 i RANA kommune.

Det planlegges 20 – 30 boenheter fordelt på to leilighetsbygg, med tilhørende parkering som vil være helt eller evt. delvis under bakken. Deler av Doktorbakken er tilknyttet planområdet for en eventuell formålsendring av kjørevegen.

Planforslaget samsvarer med overordnet plan (KDP for Mo og Omegn), ettersom det er avsatt til bolig, men også Fylkesplan jf. fortetting av bynære strøk. Planforslaget vil være en detaljregulering som omfattes av plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd, samt KU-forskriftens vedlegg II 10b), og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og
bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Informasjonsmøte rundt prosjektet vil kunne bli avholdt og interessenter bes
om å melde seg til Arkplan Arkitektkontor.

Området befinner seg i konsesjonsområdet for tilknytning til mot fjernvarme
og at dette gjelder for bygningsmiljø som overstiger 1000 m2.


Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 14. August og skal rettes til:
ARKPLAN AS v/Augdal

Tlf. 74 27 53 60

firmapost@arkplan.no

Postboks 172, 7801 Namsos

 

2157%20Planavgrensning%20varsel%20om%20oppstart 

 

 

Sist oppdatert: 17.07.2017 17:02:02
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032