Rana kommune - Moseundersøkelsen viser betydelig forurensning i Mo i Rana
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på
Nyheter
  • Siste

Moseundersøkelsen viser betydelig forurensning i Mo i Rana

Av: Hansen, Hilde Sofie | Publisert: 17.03.2017 10:59:13 | Emneord: Forsiden
Hylocomium_splendens_population-1-966x644

Etasjemose er både brukt i miljøets tjeneste og til å tette hus. Foto: Calle Eklund/ V-wolf/Wikimedia Commons.

Mo i Rana er fremdeles det mest forurensede industrielle området i Norge med hensyn til metaller. Ny rapport viser "moderat forurensning" for i alt 17 metaller og "betydelig forurensning" for vanadium, krom, mangan, sink og bly. Nivåene av de fleste av disse har vært relativt konstant siden 2005.      

Etter oppdrag fra Miljødirektoratet, er atmosfærisk nedfall av tungmetaller undersøkt rundt aktuelle industrianlegg i Norge. Undersøkelsen er basert på prøver av naturlig voksende mose innsamlet rundt de enkelte bedrifter sommeren 2015, og det er gjort tilsvarende undersøkelser i 2000, 2005 og 2010.  

Det generelt mest forurensede industristedet er som tidligere Mo i Rana, etterfulgt av Odda. På de fleste stedene er det kun små til moderate endringer å spore fra tidligere undersøkelser.  

Resultatene viser at nedfall av metaller i nærområdet til industribedriftene i Mo i Rana avhenger sterkt av de prosessene bedriftene arbeider med så vel som de lokale topografiske og meteorologiske forhold. I tillegg kan deponier som ligger i industriområdet frigi støv som bidrar til luftforurensningen.

Om etasjemose

I undersøkelsen er det brukt etasjemose. Moser kan ta opp næringen de trenger direkte gjennom bladene og stengelen, fra regnvann, luft og partikler. Det betyr også at moser får i seg mye av det som befinner seg i omgivelsene rundt, deriblant  miljøgifter. Skogbunn over hele Norge er full av etasjemose som tidligere ble brukt som tetting mellom stokkene når man laftet hus. Derfor kalles den bare husmossa i Sverige, og enkelte sier husmose i Norge. En stor fordel med etasjemosen er at den gjør som navnet indikerer, vokser i etasjer. Hvert år bygger den en ny. Dermed har vi et levende, historisk arkiv på hvor mye miljøgifter som finnes i luften.

Helserisiko og miljømessige konsekvenser

Overvåking av atmosfæriske deponering av tungmetaller i mose er en veletablert teknikk. Likevel bør noen begrensninger tas i betraktning når den tolker dataene presentert i denne rapporten. Dataene gir det totale bidraget fra våt - og tørrdeponering; disse ikke er adskilt. Dataene gir heller ikke informasjon om størrelsen på partiklene som de forskjellige metallene hovedsakelig er knyttet til, eller informasjon om i hvilken fysisk eller kjemisk form metaller er avsatt. Derfor skal konklusjoner om helserisiko og miljømessige konsekvenser ikke trekkes utelukkende basert på resultatene presentert i denne rapporten.

2017-03-17_110944.jpg 

Oversikt prøvesteder - Mo i Rana.

 

 

Sist oppdatert: 17.03.2017 11:21:44
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032