Rana kommune - Kunngjøring - Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Rana kommune
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på
Nyheter
  • Siste

Kunngjøring - Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Rana kommune

Emneord: Forsiden
hovedlogo_farger_v

Det kunngjøres med dette at kommunestyret i Rana den 19.6.2017 vedtok "Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Rana kommune" Forskriften trer i kraft 1. juli 2017

​Vedtak er gjort med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, andre ledd, jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 e.

 

Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e. Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive hvordan pasienten/brukeren kan ivaretas i påvente av plass. Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

 

Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend, og vil være tilgjengelig på kommunens nettsider og på Lovdata.no. Forskriften kan også fås i papirformat ved henvendelse til omsorgskontoret og kommunens servicetorg.

Sist oppdatert: 20.06.2017 13:20:09
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032