Rana kommune - Høring av Kommuneplanens samfunnsdel 2017 2027
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

​​​​​​​​​​ 

logo m til tjeneste.jpg 

 

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Nyheter
  • Siste

Høring av Kommuneplanens samfunnsdel 2017 2027

Av: Jørgensen, Kari | Publisert: 31.08.2017 07:23:54 | Emneord: Forsiden
Høring%20kommuneplanens%20samfunnsdel%202017-2027

​Utkast av Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn. En viktig nøkkel for å løse fremtidens oppgaver er samarbeid med innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv. Kommunen ønsker innspill til planen før den skal til sluttbehandling i kommunestyret i desember 2017. Frist for å komme med innspill er 13. oktober.

Kommuneplanens samfunnsdel er komm​unens øverste styringsdokument. Planen angir retning og prioriterer hvilke satsingsområder og strategier som skal bidra til ønsket utvikling og samtidig møte kommunens utfordringer som samfunn og som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel gir også føringer for kommunens arealplanlegging. En rekke aktører har bidratt med gode innspill til planarbeidet så langt.

Formannskapet vedtok 29. august 2017 å sende utkast av Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 på høring. Rana kommune ønsker innspill til planen før den skal sluttbehandles i kommunestyret i desember 2017. Frist for å komme med innspill er 13. oktober.  Merknader eller innspill til planforslaget sendes til postmottak@rana.kommune.no (merk eposten "Innspill til kommuneplanen samfunnsdel") eller til postboks 173, 8601 Mo i Rana.

Dersom du ønsker å bidra i planarbeidet kan det være lurt å lese litt om kommunens utviklingstrekk (Planstrategi Rana kommune 2016-2019) og hva myndighetene forventer at kommunene tar hensyn til i kommuneplanens samfunnsdel (nasjonale forventninger). Til høyre er det linker til høringsutkast, oppsummering av innspill i medvirkningsprosesser, til lovverk og andre dokumenter som har betydning for planprosessen.

Ta gjerne kontakt med Gro Sæten på epost gro.saeten@rana.kommune.no eller pr. telefon 75 14 44 56 dersom du har spørsmål.

 

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027

Planprogrammet til Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 beskriver formål og hvordan planprosessen skal foregå. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 28. mars 2017. I saksutredningen til planprogrammet kan du også lese hvilke innspill ulike høringsparter har kommet med til videre planprosess (se under dokumenter til høyre).

Rana kommune sitt plan- og styringssystem

Kommunenes oppdrag kan deles inn i tre hovedområder: tjenesteyting, forvaltning og samfunnsutvikling. Plan- og styringssystemet skal være et verktøy for å sikre langsiktig og helhetlig utvikling innenfor hovedområdene, slik at innbyggernes framtidige behov kan ivaretas innenfor disponible rammer. De overordna styringsdokumentene til Rana kommune er kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, økonomiplan med budsjett og årsberetning/årsrapport. I tillegg har kommunen en del kommunedelplaner og tema/fagplaner, og virksomhetsplaner. Figuren under viser forholdet mellom de ulike plantypene.

Skjermbilde2.png 

Sist oppdatert: 31.08.2017 07:37:13
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032