Rana kommune - Beredskapsdagen 2017 - Samhandling i krisearbeid
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

​​​​​​​​​​ 

logo m til tjeneste.jpg 

 

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Nyheter
  • Siste

Beredskapsdagen 2017 - Samhandling i krisearbeid

Av: Myhre, Ulla | Publisert: 27.02.2017 12:15:36 | Emneord: Forsiden
Beredskapsdag%202017%20-%20Geir%20Waage

Fredag 24. februar 2017 gjennomførte Rana kommune sin første beredskapsdag som fikk navnet «Beredskapsdagen 2017 – Samhandling i krisearbeid».

Kommunen ønsket med dette tiltaket å skape et samlingspunkt og være pådriver for samfunnssikkerhetsarbeidet blant virksomheter og organisasjoner i Rana. Målet med dagen var å styrke samarbeidet og få kunnskap om oppgaver, roller og planverk fra nødetater, frivillige, private og andre beredskapsaktører.

Målgruppen for dagen var beredskapsansvarlige og andre interesserte fra virksomheter og organisasjoner i Rana som arbeider med beredskap.  I tillegg ble våre nabokommuner Nesna og Hemnes invitert til å delta.  Tilsammen deltok 65 personer fra ulike virksomheter.

De ulike foredragsholderne hadde innlegg om sine roller og oppgaver innenfor krisearbeid.

Rana kommunes ordfører Geir Waage ønsket velkommen og fortalte litt om Rana kommunes beredskapsråd, deres mandat og sammensetning. Han har et ønske om at vi må få til en årlig øvelse for å bli enda bedre samordnet. Ordføreren gledet seg til å høre innlegget fra Eigersund kommune om hvordan man kunne få en pris for samfunnssikkerhetsarbeid.

Videre fortalte teknisk sjef Jan Erik Furunes om kommunens ansvar, organisering og rolle i krisearbeidet. Kommunens helhetlige ROS og sektorovergripende plan ble trukket frem som viktige styringsdokumenter for dette arbeidet. Videre ble krisekommunikasjon og befolkningsvarsling belyst. Dette arbeidet er en helhetlig kontinuerlig prosess som berører alle funksjoner i en kommune noe som er veldig utfordrende. Det er ønske om å etablere møtearena og samhandle tverrsektorielt i dette arbeidet.

Politiets innsatsleder Remi Anbakk fortalte om omleggingen av politiets operasjonssentral som fra 31.05.2017 vil bli flyttet til Bodø. Han belyste også nødvendigheten av å opprette liaisontjeneste mellom politiets stab og andre beredskapsaktørers krisestaber.

Sivilforsvarets Gustad Kaald-Olsen presenterte Sivilforsvarets organisering, rolle og oppgaver. Han ga en oppsummering av hvilke ressurser de kan tilby i krisesituasjoner. Kaald-Olsen oppfordret kommunene til å komme med tilbakemeldinger på høringen som er ute vedrørende Sivilforsvarets organisering. Sivilforsvaret ønsker fremover å rette søkelys mot tilsyn av tilfluktsrom. Videre ble beredskapen sør for Saltfjellet belyst, der Rana kommune har søkt om midler til et mulighetsstudie for økt samfunnssikkerhet og beredskap.

Siv Straumbotn fra De Norske Kvinners Sanitetsforening v/Omsorgsberedskapsgruppa i Rana holdte innlegg om deres arbeid. Her fikk vi et historisk tilbakeblikk om NKS og vi fikk høre om de ulike prosjektene de involverer seg i. Omsorgsberedskapsgruppen har OMSORG som spesialfelt med motto «Hus, mat og omsorg».

 

Etter lunsj slapp Eigersund kommunes kommunalsjef for informasjon, Leif Broch, til. Han holdt et spennende og engasjerende foredrag om kommunens beredskapsarbeid og om hvordan de håndterte værhendelsen «Synne» i 2015. Deres håndtering førte blant annet til at de ble vinnere av Samfunnssikkerhetsprisen for 2015. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker å motivere til godt beredskapsarbeid gjennom å dele ut Samfunnssikkerhetsprisen årlig. Vi ble tatt med på en reise gjennom værhendelsen både på det operative nivå og på den administrative ledelsen av situasjonen. Vannet var på det høyeste over 5 meter over normaltilstand og vannføringen var 12-15 m3/sek. Vi fikk høre om varslingssystemet i kommunen, og en erfaringsgjennomgang av det som fungerte og det som ikke hadde fungert ga mange gode tips i beredskapsarbeid for tilhørerne. Midt oppi krisehendelsen måtte Eigersund kommune også være vertskap for to ministre som de fikk på besøk, her benyttet de muligheten godt til å fremme søknad om flomsikringsmidler.

Eigersund kommune lyktes med sin håndtering på grunn av politisk og administrativ prioritering og forståelse av beredskapsarbeid. Opplæring, kompetansebygging og ildsjeler som driver arbeidet frem, fokus på planverk og ROS-analyser var også trukket frem som suksessfaktorer. Videre var tidlig innsats og bruk av befolkningsvarsling med på å sørge for at de lyktes.

Rana kommunes Bydriftsjef Ståle Lysfjord holdte innlegg om værhendelser i Rana, spesielt de to siste, der blant annet Skonseng bru var i «hardt vær». Vi ble tatt med på en helikoptertur opp i dalførene i Rana og fikk sett flotte naturbilder fra Rana.

Til slutt utfordret vi Helle Hamnevoll fra Fylkesmannen i Nordland, som var deltaker på beredskapsdagen, til å si noen ord om hvordan Fylkesmannen ser på kommunens krisearbeid. Hamnevoll stilte sporty opp og takket for at de fikk delta på dagen. Hun sa at Fylkesmannen ser svært positivt på det arbeidet som er gjort i kommunen, og at slike initiativ som denne dagen var midt i blinken for å oppfylle kommunens plikt til å samordne og stimulere relevante aktører i beredskapsarbeidet.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har så langt vært veldig gode, og vi håper derfor at kommunens ledelse ønsker å innføre denne dagen som et fast innslag for å styrke samarbeidet og kunnskapen til alle som driver med krisearbeid.

Rana kommune ønsker å rette en stor takk til alle som bidro til denne dagen!

 Bilder fra Beredskapsdagen 2017

beredskap_03 kopiberedskap_04 kopiberedskap_05 kopiberedskap_06 kopiberedskap_08 kopiberedskap_09 kopiberedskap_10 kopiberedskap_11 kopiberedskap_12 kopiberedskap_13 kopiberedskap_14 kopiberedskap_15 kopiberedskap_16 kopiberedskap_17 kopiberedskap_18 kopiberedskap_19 kopiberedskap_20 kopiberedskap_21 kopiberedskap_23 kopiberedskap_24 kopiberedskap_25 kopiberedskap_26 kopiberedskap_27beredskap_28 kopi
Sist oppdatert: 28.02.2017 07:24:26
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032