Rana kommune - Skogfond / Tilskudd
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Skogfond / Tilskudd

Publisert: 22.05.2013 10:35:13

Skogfond

 Skogfond er en lovpålagt fondsavsetning ved salg av skogsvirke. Fondet skal i første rekke benyttes til å få opp ny skog etter hogst. Midlene kan også benyttes til ungskogpleie, skogsveier og en del andre investeringer. Bruk av skogfondsmidler til investering i skogen har skattemessige fordeler. Fondet tilhører eiendommen og disponeres av eier. Vil du vite mer om skogfond, gå inn på Statens landbruksforvaltning sine sider
Skogeier kan via internett få direkte tilgang til sin skogfondskonto på skogfond.no
 

 

Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Det kan søkes tilskudd til vegbygging, skogkultur, grøfting/gjødsling, miljøtiltak, taubane/hest og tynning. Se publikasjoner, regelverk og søknadsskjema på Statens landbruksforvaltning sine sider

telemark2 

Tilskudd til skogbrukstiltak 2014:

 

Planting: inntil 40 % tilskudd (plantekostnad + arbeid). I tillegg har vi noe kommunale midler, og kan gi inntil 10 % i kommunalt tilskudd til planting.

Skogplanter kan bestilles hos Alstahaug Planteskole - 75046188/91153132, 

på Landbrukskontoret - 75 14 52 93/75 14 50 00, eller hos Allskog BA -  482 59 075.

 

Avstandsregulering/rydding i ungskog: inntil 40 % tilskudd av avtalt pris pr. daa, etter kontroll. Maksimalt tilskudd pr. daa i 2013 – kr. 240,-.

Tynning (FM): inntil kr. 40,- pr m³, maksimalt kr. 240,- pr. daa

 

Driftstilskudd (FM): I områder der det ikke er økonomisk grunnlag for å bygge vei pga. terrengforhold, kan det innvilges driftstilskudd. Tilskudd til slike drifter krever forhåndstilsagn.

Tilskudd til vekslende driftssystem: som følge av vanskelige terrengforhold kan innvilges med inntil kr. 25,- pr. m³.

Tilskudd til lang transport (FM) på kr. 40,- pr. m³, transportlengde over 2 km. Transport på traktorvei bygd med statstilskudd regnes ikke som terrengtransport i denne sammenheng. Kombinert areal- og driftstilskudd kan gis. Samlet tilskudd kan ikke overstige kr. 120,- pr. m³.

Taubanedrift (FM) kan gis tilskudd på inntil kr. 1.200,- pr. daa, maks. kr. 120,- pr. m³.

Spesielle regler gjelder for driftstilskudd: forhåndsgodkjenning, stigningsforhold, volum etc.

Veibygging (FM): 30 – 60 % avhengig av veitype. Nedre grense for kostnadsoverslag som kan utløse tilskudd er kr. 50.000,-

(FM) betyr Fylkesmannen ,- og at Rana kommune mottar og godkjenner søknaden, før den blir sendt til Fylkesmannen for avgjørelse.

Kontakt Landbrukskontoret for nærmere opplysninger.

Sist oppdatert: 30.06.2015 14:57:55
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032