Rana kommune - Rehabiliteringstjenesten
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Rehabiliteringstjenesten

Rehabiliteringstjenesten skal gi personer med funksjonsproblemer mulighet til å oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Tjenesten skal fremme helse og livskvalitet.

Hvordan får du hjelp?

Alle innbyggere i Rana kommune som trenger hjelp eller assistanse til å bedre sitt fysiske funksjonsnivå​ kan ta kontakt med oss uten henvisning fra lege, sykeh​us eller spesialister, men vi tar også imot henvisninger fra disse. 

Fyll ut tilmeldingss​​kjema (utskriftsversjon) og send inn til oss.​

Henvendelsen blir mottatt og registrert, og vurderes opp mot prioriteringsnøkkel. I perioder har vi stor pågang, og du vil da kunne få et ventebrev. Du vil kontaktes av en av våre terapeuter for videre saksgang.

 

Hvem er tilbudet for?

På bakgrunn av problemstilling og samarbeidsarenaer, deles det inn i tre hovedgrupper:
1. Barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming.
2. Voksne med funksjonshemming som følge av sykdom, skade eller lyte.
3. Eldre med redusert funksjon som følge av sykdom, skade, lyte eller generell alderdomssvekkelse.

​Tilbudet blir gitt til personer som har sammensatte behov og kan trenge tverrfaglig, målrettet og tidsavgrenset bistand for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, og ikke kan benytte seg av privat fysioterapi.

Hva slags tilbud har vi?

Vurderingsbesøk, trening og behandling poliklinisk eller i opptreningsenhet, bassenggrupper.
Formidling av - og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler, hjelp til å fungere i egen bolig og mestre egen livssituasjon blant annet gjennom samtale, informasjon, veiledning og fysisk trening. Vi koordinerer tverrfaglige tjenester gjennom individuell plan og ansvarsgrupper. Tilbudet kan gis både individuelt og i grupper. 

icpdfInformasjon om boligtilpassing.pdf. Målgruppen er personer med nedsatt forflytningsevne og andre som skal bidra til å gjøre eksisterende bolig tilgjengelig, tilrettelagt og funksjonell. I denne brosjyren kan du lese om hvordan du kan få både faglige råd og økonomisk større til tilrettelegging av boligen.

Vi forventer av brukerne at det i samarbeid med terapeut settes mål for behandling og tiltak. At tiltakene følges opp, og at brukeren er motivert og bidrar med egen innsats. Du må gi beskjed når avtale må flyttes eller avlyses. Vi håper at du gir oss tilbakemelding ved misnøye med tjenesten.

Mer informasjon om rehabiliteringstjenesten

Fysioterapeuter - vi har fysioterapeuter som jobber med både barn og unge, og voksne og eldre.

Ergoterapeuter - herunder synskontakter og hørselskontakter.

Logopeder - vårt tilbud om logopedi er rettet mot ungdom over 18 år, voksne og eldre.

Hjelpemidler - ved kortvarig behov kan ​du låne tekniske hjelpemidler hos hjelpemiddeltjenesten (tlf:75 14 62 70). Ved varig behov (2 år eller mer), kan du kon​takte oss (rehabiliteringstjenesten, tlf: 75 14 62 50​) eller hjemmesykepleien for assistanse med å skaffe hjelpemidler.

Hva kan du forvente av oss?

Du vil bli møtt med respekt og individuell ivaretagelse.
Taushetsplikten overholdes etter gjeldende regelverk.
Du har rett til medbestemmelse ved utforming av ulike tiltak og tjenestetilbud.
Bidra til igangsetting av individuell plan.

Hvilke tjenester tilbys ikke?

Det gis ikke tjenestetilbud utover ordinær arbeidstid: 9.00 - 14.30. Vi tilbyr ikke daglig oppfølging over tid. Tilbudet er målrettet og tidsavgrenset.

 
 

 Kontaktinformasjon

Telefon: 75 14 62 50
Besøksadresse: Jernbanegata 16, 3. etasje.
Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana ​​

 Her finner du oss

 Gruppetilbud

  • Trimgruppa: Stående trening med fokus på balanse, styrke og store bevegelser.
  • Fellestri​mgruppa: Baserer seg på sittende trening. Fokuset er bevegelse og styrke.
  • Voksbadgruppe med håndtrening.
  • Bassenggruppe 1 gang pr. uke til barn i skole med særskilte behov. 
  • Egentreningsgruppe med veiledning fra fysioterapeut.

 Samarbeidspartnere

Sist oppdatert: 28.08.2017 09:42:14
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032