Rana kommune - Liengbakken
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Liengbakken

Rustjenesten etablerte høsten 2009 en heldøgns omsorgsbolig for mennesker med varige følgeskader, eller tilleggsproblematikk som følge av rusavhengighet. Omsorgsboligen er lokalisert på Gruben, i lokalene til det tidligere aldershjemmet.

 

Bofellesskapet har 12 enkeltstående leiligheter, med ordinær husleiekontrakt. Alle leietakere får individuell oppfølging fra personalet. Det utarbeides en individuell plan for den enkelte, dette i et samarbeid mellom leietaker og primærkontakt.

 

I tillegg disponerer Liengbakken 3 hybler som benyttes til midlertidig husvære for vanskeligstilte. Midlertidig husvære skal kun benyttes i akutte situasjoner, og det tilbys oppfølging fra personalet, og bistand til å etablere kontakt med det øvrige hjelpeapparatet ved behov, samt bistand i forhold til å få en ordinær bolig.

 

For søknad på bolig i Bofellesskapet, fylles det ut eget søknadsskjema. Dette får du ved henvendelse til Liengbakken, eller i Ekspedisjonen på Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester.

 

Du kommer i kontakt med Liengbakken Bofellesskap på tlf.nr 751 46850 / 95254441, eller ved å kontakte Avdelingsleder May Steinfjell 95254147

Sist oppdatert: 28.08.2017 10:29:18
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032