Rana kommune - Boligsosialt
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Boligsosialt

Kommunen har avsatt et gitt antall boliger til øremerkede formål. Vi har laget en oversikt som viser hvilke enheter som som har ansvar for boligsosiale tiltak .

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester forvalter ulike former for botiltak. 
Målgruppen er personer over 18 år med psykiske lidelser som trenger bistand til å mestre en bosituasjon. Det samme er personer med moderate problemer, som trenger et tilrettelagt botilbud i en kort periode. Målet er å legge til rette for en trygg og god livssituasjon. Hjelpen skal bidra til personlig vekst og utvikling. Du kan lese mer om tilbudet her

Rustjenesten har boliger beregnet for personer med rusproblemer. Boligene er tilpasset de som jobber aktivt for å komme seg ut av et misbruk. Det er også et tilbud til de som ikke har målsetning om å bli totalt rusfrie. 
Det er også avsatt noen boenheter til mennesker i en vanskelig livssituasjon. Eksempler på dette kan være problematikk knyttet til gjeld, samliv etc. Sosialtjenesten etablerte i oktober –09 en heldøgns omsorgsbolig for mennesker med varige følgeskader og eller tileggsproblematikk som følge av rusavhengighet. Omsorgsboligene er lokalisert i tidligere aldershjemmet på Gruben.
Du kan lese mer om tilbudet her.


Boligtjenesten i Miljøterapeutisk avdeling yter praktisk bistand og opplæring til personer som bor i egen leilighet. Med praktisk bistand menes hjemmehjelp og annen hjelpevirksomhet for funksjonshemmede . Med opplæring menes trening i dagligdagse gjøremål og aktiviteter. Målet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen . Boligtjenesten kan kontaktes på telefon 75 14 64 00. Du kan også lese mer om tilbudet her​.

Sist oppdatert: 28.08.2017 10:21:52
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032