Rana kommune - Drosjekort
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Drosjekort

Av: Jørgensen, Kari | Publisert: 07.10.2013 09:31:41
 Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser. Godkjenning av brukere er delegert til kommunene, og søknad sendes søkers egen hjemsstedskommune. Fra 1. januar 2012 er det for hele fylket innført elektroniske reisekort for brukerne. Kortet belastes ved transport og turen blir umiddelbart trukket av kortet.

Målgruppe

Funksjonshemmede

Kriterier

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen.
 
 

Samarbeidspartnere

Alle fylkeskommunene er av Samferdselsdepartementet pålagt å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

Kontaktinformasjon

Navn

Servicetjenester - Servicetorget

Adresse

postboks 173, 8601 Mo i Rana

Tlf

75 14 51 80

E-post

servicetorget@rana.kommune.no

Besøksadresse

Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana

Søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om TT-tjeneste.

Skjema

 
 

Vedlegg

Legeerklæring og ligning fra siste år.

Søknadsfrist

Søknader behandles etter søknadsfrist 1.5 og 1.10.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage


Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Merknader

I 2009 ble det i tillegg til helsetilstand satt en inntektsgrense for å søke om drosjekort. Grensen er nå kr. 183.612,- pr. år. Det gis anledning til å ta hensyn til særfradrag for alder/uførhet og store sykdomskostnader. Dette må dokumenteres med ligning. Rullestolbrukere, blinde/svaksynte og yngre er unntatt behovsprøvingen.

Lover og retningslinjer

Sist oppdatert: 14.01.2015 09:37:13
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032