Rana kommune - Koordinerende enhet
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Koordinerende enhet

​​​Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering.

Henvendelser til enheten: Hege Tønder
BesøksadresseMiljøterapeutisk avdeling, Nordlandsveien 7
Postadr. Pb. 173, 8601 Mo i Rana
Telefon: 75 14 64 71/994 63 648

E-​post: postmottak@rana.kommune.no
Personopplysninger sendes i brev til: Rana kommune, Koordinerende enhet, Pb. 173, 8601 Mo i Rana.


Koordinerende enhet skal:
 • Arbeide for at tjenestene en tjenestemottaker mottar oppleves som samordnet og helhetlig. 
 • Være et felles henvendelsessted for brukere og samarbeidspartnere. 
 • Ha et overordnet og systemmessig ansvar for koordinering av tverrfaglig hjelpearbeid i kommunen. 

Dette innebærer: 
 • Utvikling og kvalitetssikring av rutiner for individuelle planer (IP) og innpasse disse i de kommunale retningslinjer for organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. 
 • Motta og saksbehandle søknader om koordinator og/eller Individuell plan etter gjeldende lovverk. 
 • Sørge for at kommunen har et sett av koordinatorer rekruttert fra ulike avdelinger, helse – og omsorgstjenesten, sosialavdelingen, og skole- og barnehagetjenesten. 
 • Sørge for at koordinatorene får opplæring og veiledning. 
 • Enheten skal ha oversikt over habiliterings – og rehabiliteringstilbudet i kommunen og helseregionen. 
 • Enheten skal ha en samlet oversikt over bruken av individuelle planer i kommunen og hvem som er koordinator. 
 • Bistå i utformingen av god samhandling og samarbeidsrutiner mellom tjenesteutøvere som har roller innenfor habilitering og rehabilitering.
 • Veiledning til publikum og andre tjenester ved tvil om hva som er den rette instans i hjelpearbeidet overfor den enkelte. 

 Koordinerende enhet

Sist oppdatert: 07.09.2017 09:25:06
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032