Rana kommune - Folkehelseprofil Rana kommune 2015
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Folkehelseprofil Rana kommune 2015

Av: Sæten, Gro | Publisert: 16.03.2015 12:29:02
folkehelseprofil

​​Folkehelseinstituttet kunngjorde 11. mars kommunene sine folkehelseprofiler for 2015. Kommunene kan bruke folkehelseprofilene som en av flere kilder når de søker svar på to kjernespørsmål: Hvordan er helsetilstanden hos innbyggerne i kommunen? Hva bør kommunen gjøre for å forbedre den? Rana kommune sin folkehelseprofil gir altså en pekepinn på hvordan det står til med folkehelsa i kommunen vår.

Folkehelseprofilene er bygget opp som en fire siders rapport med en rekke utsagn på første side, informasjon om et valgt tema på midtsidene og folkehelsebarometeret på side fire. Folkehelseprofilene inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Temaene er valgt ut fra et forebyggingspotensial og kjente folkehelseutfordringer, men innholdet i hvert enkelt temaområde vil også være et resultat av hva som er tilgjengelig statistikk på kommunenivå.

På side fire i folkehelseprofilen står folkehelsebarometeret for Rana kommune.

Her sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landet. Rød verdi betyr at kommunen ligger dårligere an enn landet som helhet. Noen av de røde verdiene suppleres her med ytterligere informasjon;

  • Punkt 11 om "God drikkevannsforsyning"i 2013 fikk 100 % av befolkningen som er tilknyttet kommunalt vannverk i Rana tilførsel av tilfredsstillende vannkvalitet mht. tarmbakterien E. coli. I folkehelseprofilen vises tall for både kommunale og private rapportpliktige vannverk.
  • Punkt 14 "Trives på skolen 10. trinn" - folkehelseprofilen 2015 for Rana viser 5 års gjennomsnitt. Elevundersøkelsen for 2013 og 2014 i grunnskolen i Rana viser gode resultater (se tabell under).
  • Punkt 15 "Mobbes på skolen 10. trinn" - folkehelseprofilen 2015 for Rana viser 5 års gjennomsnitt. Elevundersøkelsen for 2014 i grunnskolen i Rana viser gode resultater (se tabell under).
  • Punkt 16 "Laveste mestringsnivå lesing" - folkehelseprofilen viser 3 års gjennomsnitt.

 

Elevundersøkelsen 2013 og 2014

Under vises tabeller fra Elevundersøkelsen 2013 og 2014, som viser at Rana kommune har gjort et godt systematisk arbeid for å øke trivsel og redusere mobbing i grunnskolen. Skalaen er 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt (prosent). Her kommer Rana bedre ut enn fylket og landet i 2014 (10. trinn).

Læringsmiljø elevundersøkelsen 2013-2015, Udir.jpg

 Læringsmiljø, Rana kommune grunnskole 2013-2015.png

 Folkehelseprofil for Rana

Sist oppdatert: 16.03.2015 13:56:25
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032