Rana kommune - Samarbeidsavtaler mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset HF
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Samarbeidsavtaler mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset HF

Av: Marthinussen, Nina | Publisert: 26.04.2013 07:55:55

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​samhandlingsreformen.gif

I Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 6, forpliktes kommune og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler. De nye samarbeidsavtalen skal bidra til at pasienter og brukere får en helhetlig og sammenhengende helsetjeneste, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.
Lovpålagte samarbeidsavtaler er et viktig verktøy i gjennomføringen av Samhandlingsreformen. 
Samarbeidsavtalene er med på å sikre nødvendig samhandling mellom kommune og helseforetak. 

Felles samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler er inngått mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset HF. 

icpdfFelles samarbeidsavtale

icpdfTjenesteavtale 1 - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. 

icpdfTjenesteavtale 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. 

icpdfTjenesteavtale 3 - Retningslinjer for innleggelse på sykehus.

icpdfTjenesteavtale 4 - Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp.

icpdfTjenesteavtale 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. 

icpdfTjenesteavtale 6 - Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.

icpdfTjenesteavtale 7 - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.

icpdfTjenesteavtale 8 - Samarbeid om jordmortjenester.

icpdfTjenesteavtale 9 - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.

icpdfTjenesteavtale 10 - Samarbeid om forebygging.

icpdfTjenesteavtale 11 - Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjeden.

 ‭(Skjult)‬ Kontaktpersoner

Start med å konfigurere webdelen.
Sist oppdatert: 07.08.2017 10:07:05
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032