Rana kommune - Stråling
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Stråling

Publisert: 14.05.2013 10:53:30

UV- stråling og solarier

Miljørettet helsevern fører tilsyn med både hygieneforhold i solarier og at det brukes godkjente senger og rør.

Statens strålevern er myndighetsorgan for godkjenning og bruk av solarier i Norge, og hjemler sin virksomhet og sine krav i Lov om vern og bruk av stråling og den tilhørende forskriften. Kommunen har fått delegert myndighet til å føre tilsyn med solarier.

Vår rolle:

• Motta meldinger og holde oversikt over virksomheter.
• Gi råd og veiledning til eiere og drivere.
• Gjennom regelmessige tilsyn kontrollere at solarieeier, som er juridisk ansvarlig for virksomheten, følger ovennevnte krav.
• Gjennom regelmessige tilsyn kontrollere de hygieniske forholdene ved virksomheten (renhold av lokaler og utstyr).

Eiers rolle:

Kun solarier som er klassifisert som UV type 3 og som innehar nødvendig godkjenning fra Strålevernet, er tillatt for kosmetisk bruk i Norge. Videre stilles ​følgende krav til solariet:

  • Solariene må være utstyrt med tillatte rør og lamper (godkjennes av strålevernet). Solariet skal være merket med ekvivalenskodeintervall, og rørene skal ha påstemplet ekvivalenskode.
  • Hvert solarium skal være merket med advarselstekst og UV type 3 merke.
  • For hvert solarium skal det finnes bruksanvisning og anbefalinger om solingstider og intervaller, og kunden skal opplyses om disse.
  • Solingstiden må kunne stilles i henhold til de anbefalte solingstidene for solariet. 
  • Plakat med advarselstekst, verneregler og forbud for bruk for de under 18 år skal henge lett synlig i solingslokalet.
  • Virksomheten må meldes til Statens strålevern med kopi til Miljørettet helsevern i Rana kommune.
  • Personalet må få tilstrekkelig opplæring og det skal være skrevne prosedyrer og arbeidsinstrukser (internkontrollsystem).

 

På nettsidene til statens strålevern finner du meldeskjema, solingstabeller oversikter over godkjente solsenger og rørtyper og annen nyttig informasjon.

skjemasiden finner du meldeskjema med vedlegg som skal sendes til kommunen.​

Det er innført 18 års aldersgrense for bruk av solarium i Norge.

 Viktige dokumenter
• ichtmLov om vern og bruk av stråling
• ichtmForskrift om strålevern og bruk av stråling
• ichtmForskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Elektromagnetiske felt

De elektromagnetiske feltene vi utsettes for, kan deles inn i tre forskjellige typer; høyfrekvente, lavfrekvente og ekstremt lavfrekvente felt.

Høyfrekvente felt:

Høyfrekvente felt (såkalte radiofrekvente felt; RF) utsettes vi for i nærheten av mobiltelefoner, mikrobølgeovner og radarer/radiosendere. Felteffektene av disse er svært forskjellige, og antenner for radio, radarer og liknende er oftest plassert på høytliggende områder, der mennesker sjelden ferdes.

Folkehelseinstituttets ​rapport "Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt - en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis"​, tar for seg helsevirkninger av svake elektromagnetiske felt. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettverk, basestasjoner for mobiltelefoner, kringkastingssendere og annet kommunikasjonsutstyr. Utvalget har sett på hvor sterke feltene er, om de utgjør en helserisiko, hvilke regler som gjelder og om grenseverdier overholdes.​

Lavfrekvente felt:

Lavfrekvente felt stammer i stor del fra dataskjermer. Det er ikke dokumentert klare helseeffekter som følge av at en er utsatt for disse feltene, men det rapporteres om hudplager, hodepine, tretthet og enkelte nerverelaterte symptomer. Disse kan ha sammenheng med andre faktorer i kontormiljøet, eller at enkelte er spesielt følsomme for lavfrekvente felt.

Ekstremt lavfrekvente felt:

I nærheten av kraftledninger, transformatoranlegg og elektriske apparater og varmekabler, kan en utsettes for ekstremt lavfrekvente felt. Feltstyrke og effekt er svært forskjellige for de forskjellige kildene til feltene. Det er gjennomført flere undersøkelser av disse feltenes innvirkning på helsen, spesielt kreftrisiko, uten entydige svar. Andre effekter som har vært omtalt, er bl.a. psykiske lidelser og el-overfølsomhet. Heller ikke på disse områdene er det funnet noen klar årsakssammenheng.

Helsemyndighetens anbefaling:

Myndighetene anbefaler en forsiktighetsstrategi i forbindelse med elektromagnetiske felt.

Statens stråleverns informasjonsbrosjyre om bebyggelse nær høyspentanlegg finner du her.

Miljørettet helsevern kan bistå med:

  • Informasjon om hvor man kan henvende seg for å få vite mer om stråling og helseeffekter
  • Gi råd vedrørende elektromagnetiske felt og stråling ved planlegging av nye boligområder, barnehager og skoler osv.

Nyttige lenker

Sist oppdatert: 01.07.2015 13:59:55
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032