Rana kommune - Meldeplikt og godkjenningsplikt
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Meldeplikt og godkjenningsplikt

Publisert: 14.05.2013 11:05:07

En rekke virksomheter har plikt til å melde sin virksomhet til kommunen eller å søke om godkjenning hos kommunen. Meldeplikten og godkjenningsplikten skal gjøre det lettere for kommunen å utføre sin tilsynsoppgave overfor virksomheter der det er større risiko for negativ helsepåvirkning enn normalt.

Meldingen eller søknaden skal sendes før oppstart eller ved vesentlige utvidelser eller endringer i virksomheten. Dersom det er tvil om en endring i virksomheten skal meldes, skal dette tas opp med kommunen.

Dersom meldingen eller søknaden avdekker forhold som gjør at krav i forskrift ikke vil etterleves, kan det fattes vedtak om retting før oppstart og utvidelse, eller endring av virksomheten. 
 

Skjema for melding og godkjenning for din virksomhet finner du på skjemasiden. Meldingen eller søknaden sendes til Rana kommune. Avdeling for helse og rehabilitering arbeider for å fremme befolkningens helse og trivsel gjennom tiltak rettet mot miljøforhold. Avdelingen forvalter folkehelselovens bestemmelser om miljørettet helsevern, vedtaksmyndighet etter miljørettet helsevern er delegert til helse- og sosialsjefen​ samt at kommuneoverlegen har vedtaksmyndighet i hastesaker.

 

Hvem har meldeplikt eller godkjenningsplikt?

 

Meldeplikt etter forskrift om miljørettet helsevern

ichtmForskrift om miljørettet helsevern
Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer:

  • Asylmottak
  • Hospitser
  • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann.

Meldeplikt etter forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

ichtmForskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet
Lokaler som skal brukes til frisør- og hudpleievirksomheter, inkludert solarier, skal meldes til kommunen før oppstart. Det skal også sendes melding ved eierskifte, ved større ominnredninger eller bytte av lokale.

Godkjenningsplikt etter forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, skal godkjennes av kommunen før oppstart. Søknad om godkjenning må sendes på nytt dersom det skal foretas bygningsmessige endringer/utvidelser eller bytte av lokaler.

Godkjenningsplikt etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

ichtmForskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Skoler, barnehager og dagmammaer er pliktig til å søke om godkjenning fra kommunen før oppstart og ved endringer eller utvidelse av virksomheten. 

 

Meldeplikt etter forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu

ichtmForskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Badeanlegg, inkludert boblebad skal meldes ved oppstart eller vesentlige endringer

 

Meldeplikt etter forskrift om skadedyrbekjempelse

ichtmForskrift om skadedyrbekjempelse
Skadedyrbekjempere skal gi melding ved bruk av bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig.Sist oppdatert: 01.07.2015 13:28:15
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032