Rana kommune - Gravemelding
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Gravemelding

Av: Jørgensen, Kari | Publisert: 24.09.2013 13:24:29
 
HER finner du en oversikt over innvilgede gravesøknader i Rana kommune.
 
 

Før graving kan igangsettes, uansett grunneierstatus, må det gjøres en henvendelse via Gravemelding.no.  eller telefon 09146. Henvendelsen er ikke en gravetillatelse, men vil gi en oversikt over ledninger, kabler og rør i planlagt graveområde.

For graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer må det alltid sendes søknad/tiltak via Gravemelding.no. Gravetillatelse skal være gitt før tiltak i kommunal grunn igangsettes.

Ved all utvendig arbeid på private stikkledninger for vann, avløp eller overvann/drenering som er tilknyttet kommunalt nett må det foreligge godkjent sanitærmelding før gravetillatelse blir gitt. Sanitærmelding registreres via Gravemelding.no 

Utførende entreprenør plikter å sette seg inn i de lokale retningslinjene for graving i Rana kommune (ligger til høyre).

 Behandlingstid

Ved mindre søknader om gravearbeider og trafikkomlegginger må en behandlingstid på inntil 5 virkedager påberegnes. Ved større og mer omfattende gravearbeid og trafikkomlegginger påberegnes normalt 10 virkedager.

 

Geomatikk AS koordinerer også de nødvendige påvisninger for Helgelandskraft, Telenor og Canal Digital
For påvisning av fjernvarmerør, kommunal fiber og VA-ledninger, kontaktes Rana kommune, Servicetorget

Øvrige ledninger/kabler som ikke er tilknyttet samordnet gravemeldingstjeneste må innhentes på forhånd for:

 • Private VA-ledninger
 • Private kabelanlegg
 • Fornminner, kulturminner, verneområder
 • Gatelys
 • Høgspentkabler som MIP kan ha utenfor inngjerdet område
 • Oppvarmet gateareal

 

Rana kommune har inngått avtale med Geomatikk AS om en felles gravemeldingstjeneste for følgende berørte instanser for mottak og behandling av gravemeldinger/gravetillatelser:

 • Energi (Helgelandskraft)
 • Tele (Telenor)
 • TV- kabelanlegg (Canal Digital)
 • Kommunale VA-ledninger
 • Kommunale fiberkabler
 • Fjernvarme (Mo Fjernvarme)

 Retningslinjer og anvisninger som gis av de nevnte instanser må følges.

 

 

ledningskart.jpg 


 

 

Sist oppdatert: 15.06.2017 13:06:17
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032