Rana kommune - Oppstartsmøte
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Oppstartsmøte

Publisert: 27.05.2013 11:18:16

​​​​Oppstartsmøte
Forslagsstiller sender anmodning om oppstartmøte (se mal på siden Reguleringsplan). Saksbehandler kontakter forslagsstiller og avtaler møte. informasjon om tiltaket må oversendes i god tid før møtet, sammen med forslag til planavgrensning. 

På møtet er det ønskelig å avklare følgende:

  • Planområdets avgrensning
  • Kommunens arealpolitikk og hvilke planer prosjektet må forholde seg til (kommuneplaner, nasjonale/regionale føringer, andre vedtak)
  • Planprosess og om planen fanges opp av KU-forskriften med begrunnelse (konsekvensutredning).
  • Om det er spesielle tema som må utredes som en del av planarbeidet og redegjøres for i planbeskrivelsen og eventuelle krav til illustrasjoner og dokumentasjon
  • Eventuelle behov for politisk avklaring før oppstart
  • Hvordan samrådsprosess og medvirkningsprosess skal legges opp
  • Om det er spesielle parter forslagsstiller må kjenne til
  • Krav til planmateriale
  • Informasjon til forslagsstiller om plansaksgebyr og avklare fakturamottaker
  • Gi råd og føringer for det videre planarbeidet

Se siden reguleringsplan for maler og veiledere

Hvor omfattende råd som kan gis vil avhenge noe av omfanget og kvaliteten på det innsendte materialet. Det presiseres at de rådene som gis i denne fasen ikke er bindende for administrasjonens videre anbefalinger i plansaken.

Sist oppdatert: 15.06.2016 10:39:19
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032