Rana kommune - Varsel om oppstart
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Varsel om oppstart

Publisert: 27.05.2013 11:24:32

​​​​​​​​​ 

Forslagsstiller skal kunngjøre igangsetting av planarbeidet med annonse i Rana Blad og varsle berørte parter i brev. Brev skal inneholde:

 • Et planomriss på kart med tydelige navn og stedsangivelse
 • En kort beskrivelse av hensikten med planarbeidet
 • En henvisning til en nettside der publikum kan få ytterligere opplysninger om planen
 • Forslagsstillers navn og adresse samt en frist på min tre uker for å sende inn innspill til planarbeidet
 • Dersom planforslag skal presenteres på et informasjonsmøte, skal det varsles om sted og tid for dette møtet.
 • Om kommunen har avgjort om planen fanges opp av forskrift om konsekvensutredning

Disse skal varsles:

 • Registrerte grunneiere, festere og så langt mulig andre rettighetshavere og berørte naboer.
 • Relevante statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner dersom de kan ha interesser i planarbeidet.
 • Fylkeskommune og fylkesmann skal alltid varsles.
 • Samtidig med varselet skal det sendes kopi av brev, planomriss og annonse med dato til Rana kommune, plankontoret.
 • Se for øvrig adresseliste (høyremargen)
Sist oppdatert: 15.06.2016 10:39:50
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032