Rana kommune - Saksbehandling
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Saksbehandling

Av: Kvitnes, Bjørn | Publisert: 16.05.2013 15:17:42 | Emneord: Feiing, Brann- og eksplosjonsvern

Ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg kommer feietjenesten av og til over forhold som kan gi økt fare for brann eller annen risiko i forbindelse med fyringsanlegg eller adkomst for feiing. Det vil da bli registrert avvik og igangsatt en oppfølging av forholdet.

Det følgende viser rutiner og prinsipper for feietjenestens saksbehandling:

Henvendelser i sak

E-post​:bjorn.kvitnes@rana.kommune.noTlf:​75 14 58 05
Postmottak:​postmottak@rana.kommune.noSentralbord​75 14 50 00​​
​Post:Postboks 173, 8601 Rana kommune
Spørsmål i sak rettes til feierinspektøren eller til feiersvenn.​ ​ ​ ​
Tilbakemeldinger og formelle meldinger i sak må være skriftlige. Gjerne som e-post.

 

Eier av fyringsanlegg har ansvar for at dette er i orden og ikke gir økt fare for brann eller annen risiko.

Registrering og tilbakemelding på stedet
Dersom feil eller mangler blir utbedret på stedet eller åpenbart vil bli utbedret snarest, vil det ikke bli satt i gang skriftlig saksbehandling. Forholdet vil eventuelt bli registrert i journal.

Umiddelbar bruksnekt / fyringsforbud
Dersom feieren kommer over forhold som vurderes som særlig brannfarlig vil det bli gitt fyringsforbud. Muntlig varsel om fyringsforbud vil bli fulgt opp av skriftlig vedtak om fyringsforbud. I slike tilfeller er tidspunkt for varsel om også å betrakte som tidspunkt for ikrafttredelse av forbudet.

Skriftlig rapport og tilbakemelding
Ved registrering av avvik som ikke blir utbedret på stedet, vil skriftlig rapport bli tilsendt.

  • Rapporten inneholder en kort beskrivelse av de formelle forholdene rundt feiing / tilsyn, definisjoner og en beskrivelse av de avvik som er registrert.

Rapporten inneholder også krav om skriftlig tilbakemelding med tiltaksplan innen en fastsatt frist.

  • Dersom frist for tilbakemelding blir for kort kan denne vanligvis endres etter muntlig avtale med feietjenesten.
  • Frist for tilbakemelding er IKKE er frist for utbedring av avviket. Frist for utbedring setter man i utgangspunktet selv. Dog må denne fristen godkjennes av feietjenesten.

Tilbakemelding med tiltaksplan er, i tillegg til å vise hvordan feil eller mangler vil bli utbedret, en bekreftelse på at rapporten er mottatt og vil bli tatt til etterretning. Feietjenesten vurderer de tiltak som planlegges i forhold til relevant regelverk og bekrefter om planlagt tiltak vil være tilfredsstillende, eventuelt blir det bedt om endringer eller tillegg i tiltaksplanen.

I de fleste tilfeller vil en tilfredsstillende tilbakemelding med tiltaksplan stanse feietjenestens oppfølging av saken. Det kreves allikevel at det blir gitt melding når tiltak er utført.

Purring
Dersom tiltaksplan uteblir vil feietjenesten purre på denne. Samtidig vil det bli gitt varsel om pålegg.

Pålegg
Dersom det ikke blir levert tiltaksplan for utbedring av registrerte avvik vil det bli gitt pålegg om utbedring.

  • Pålegg er et formelt enkeltvedtak.
  • Pålegg gis rutinemessig med en måneds frist. Frist i pålegg kan vanligvis endres dersom det blir levert en tilfredsstillende tiltaksplan.
  • I pålegget varsles samtidig sanksjoner dersom pålegget ikke tas til følge.

I mer alvorlige saker kan det bli utstedt pålegg uten forutgående saksbehandling.

Fyringsforbud ved uteblitt gjennomføring
Dersom pålegg om utbedring av avvik på fyringsanlegg ikke blir tatt til følge kan feierinspektøren på vegne av brannsjefen vedta fyringsforbud. Varsel om mulig fyringsforbud vil ligge som en del av pålegg.

Tvangsmulkt
I enkelte tilfeller, for eksempel der andre enn eier er bruker av fyringsanlegg, kan det bli vedtatt tvangsmulkt i stedet for fyringsforbud. I forkant av ett slikt vedtak vil det bli sendt ut særskilt varsel.

Hjemling
Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, og i forskrift om brannforebygging § 6. Sikkerhetsnivået vurderes i samsvar med kravene i forebyggendeforskriften. De konkrete bygningstekniske kravene finnes i Plan- og bygningslovens regelverk, Norsk standard og i Byggedetaljbladene, samt i dokumentasjonen til ulike produkter.

Selve saksbehandlingen følger bestemmelsene i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven. Brann- og eksplosjonsvernlovens kapittel 7, inneholder konkrete bestemmelser som om tilsynsmyndighetens saksbehandling.​

 Relevante sider

Sist oppdatert: 22.01.2016 10:57:59
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032