Rana kommune - Oljefyring etter 2020 - hva nå?
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoe r Logg på

Oljefyring etter 2020 - hva nå?

Av: Kvitnes, Bjørn | Publisert: 24.04.2014 13:50:43

Oljefyring etter 2020 

Det begynner etter hvert å bli godt kjent at oljefyring blir forbudt fra og med 2020. Dette gjelder imidlertid bare for fossilt brensel. Det er fortsatt en del usikkerhet rundt dette med oljefyring og vi vil derfor forsøke å bidra med noen avklaringer.​

Myndighetskravene

I Teknisk Forskrift fra 2010 (TEK10) kom det et forbud mot nyinstallering av anlegg for fossilt brensel som grunnlast.

I Klimaforliket fra 2012, som er et resultat av brett politisk samarbeid, er det bestemt at fossilt brensel til boligoppvarming skal forbys fra 2020.

Forskrift om forbud mot fyring med mineralolje er nå vedtatt og forbudet vil med noen unntak gjelde all fyring som har til formål å varme opp bygg.

Betyr dette forbud mot all oljefyring?

Dette tolkes ofte slik at oljefyring og oljefyrte anlegg blir forbudt fra og med 2020. Dette er ikke helt riktig.

  • Det kommer ingen krav om at oljekjeler må fjernes etter 2020.
  • Det er ikke og kommer ikke forbud mot ny montering av oljekjeler etter 2020.

Forbud mot ny montering gjelder anlegg for fossil fyringsolje og parafin og gjelder allerede.

Biofyringsolje

Det vil fortsatt være tillatt med fyring med biofyringsolje.

For å konvertere et anlegg fra fossil fyringsolje, vil det ofte vil det være tilstrekkelig å tømme og rense oljetanken før biofyringsolje fylles på og å justere brenneren, eventuelt skifte brenner.

Overgang til biofyringsolje forutsetter imidlertid at det blir etablert en tilfredsstillende infrastruktur for levering av slik olje.

Alternativer til oljefyring

For den som har et fyringsanlegg med vannbåren varme, finnes det flere alternativer for fortsatt bruk av dette anlegget.

  • Eksisterende fyrkjel byttes ut med en ny pellets kjel. Enkelte oljefyrte fyrkjeler kan bygges om / konverteres til pellets fyring.
  • Varmepumpeløsninger er ellers et mye brukt alternativ. I eksisterende bygg er det gjerne luft til vann løsninger som er aktuelle, mens for nye bygg kan det også være aktuelt å satse på jord til vann eller vann til vann løsninger.

Støtte til utfasing av oljekjel

Enova tilbyr flere ulike støtteordninger til energitiltak i bolig. Herunder også støtteordning for utfasing av oljekjel.

Fjerning av oljefyrt anlegg

Dersom oljefyring avvikles og det finnes nedgravd oljetank på eiendommen, må denne fjernes (graves opp). Dersom tanken er slik plassert at den ikke kan fjernes, for eksempel på grunn av at den er plassert under bygning, kan den saneres på stedet. Den må da rengjøres og fylles med sand.

Det vil alltid være en del olje igjen i en slik tank og oppgraving er et arbeid man bør få utført av et kvalifisert foretak.

Sist oppdatert: 02.10.2017 09:59:11
Dele innhold
​​​​

 

 

Rådmann:             
Ordfører:                  
Ansvarlig redaktør:  Webredaktør:          
​Robert Pettersen
Geir Waage 
Robert Pettersen
Kari Jørgensen
Sentralbord: 75 14 50 00
Epostpostmottak@rana.kommune.no                     
Servicetorget: 
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag - fredag kl. 08.00 - 15.00            

Besøksadresse:
Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173 8601 Mo i Rana
Org.nr:  872 418 032